עבודה בתנך...!!!

מגישות : ליאל אשכנזי ושני שמסיאן. מורה: מיטל חדד כיתה: ז4

משימה 1:

ציטוט ראשון:"עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה".


הסבר במילים שלנו : הינו עבדים של פרעה במצרים ואדוני הוציא אותנו משם בכוח וויכוחים .


ציטוט שני: "ואלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים הרי (עדין) אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים".


הסבר במילים שלנו : ואם ה' לא הוציא את אבותינו במצרים עדיין אנחנו ובינינו ובני בנינו היינו עדין עובדים אצל פרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים.

משימה 2:

הטקס שנערך במשפחתנו : הסדר של ליל הסדר הוא טקס לא שגרתי המתקיים אך ורק בליל הסדר .טקס זה נזכר לראשונה במשנה, ונועד לשחזר באופן סמלי את סיפור השעבוד במצרים ואת יציאת מצרים (הגאולה) .

במרכזו של הטקס -קריאת ההגדה של פסח , המספרת את סיפור יציאת מצרים. בקריאת ההגדה משתתפים כול בני המשפחה ,אך קהל היעד העיקרי הוא הדור הצעיר -הבנים והבנות. לבני הדור הצעיר צריך לספר ביציאת מצרים,כדי שהם ידעו ,יזכרו -ויעבירו את הסיפור ואת הזיכרון לדורות הבאים .

וזאת על פי הנאמר בתורה: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור: בעבור זה עשה לי ה' לי בצאתי ממצרים"

10 מכות מצרים...

מכת בכורות

מכת שחין :

מכת שחין : פרק ט פסוק ט

תיאור המכה :ויאמר ה' אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה.

והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטומם ובכל מצרים. ויחזק ה' את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר ה' אל משה.


  • הנזק שנגרם: במכה זו ,זרק משה מלא חפניו פיח כבשן לכיוון השמים, שהתפשט בדרך נס על כול המצרים ,וגרם לפצעים ושלפוחיות על גופם של המצרים ועל בהמותיהם .
  1. האם הייתה אזהרה : כן!!!
  2. האם בני ישראל נפגעו מהמכה: במקרא לא מבואר מפורשות שמכת שחין פגעה במצרים בלבד, הדבר עורר מחלוקת בין פרשני המקרא וחכמים נוספים: לדעת רבי אברהם אבן עזרא, פשוטם של המקראות מורה כי המכות הראשונות: דם, צפרדע וכינים, וכן מכת שחין ומכת ארבה, פגעו במידה דומה בין במצרים ובין בעברים‏. אך הרמב"ם חולק על דעתו וסבור כי פשוטם של המקראות מורה שגם במכת דם ובמכת צפרדע, לקו המצרים בלבד ולא העברים. לגבי מכת כינים, נוקט הרמב"ם שגם במושבות העברים הופיעו הכינים אך לא ציערו אותם‏.
  3. תגובת פרעה למכה : ה' מחזק את לב פרעה,ופרעה לא מוכן לשחרר את עם ישראל.

מכת צפרדעים :

מכת צפרדעים: פרק ז פסוק: כ"ח

תיאור המכה : ה' שולח את משה בשנית אל פרעה בדרישה שישחרר את בני"י אבל הפעם שולח אותו ה' עם אזהרה שאם פרעה לא ישחרר אותם,ה' ימלא את מצריים בצפרדעים פרעה מסרב לו ו ה' מצווה על אהרון לנגוע ביאור , באגמים ובנחלים במצרים והעלה את כול הצפרדעים .

הנזק שנגרם: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן נְטֵה אֶת יָדְךָ בְּמַטֶּךָ עַל הַנְּהָרֹת עַל הַיְאֹרִים וְעַל הָאֲגַמִּים וְהַעַל אֶת הַצְפַרְדְּעִים עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם. וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת יָדוֹ עַל מֵימֵי מִצְרָיִם וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ וַתְּכַס אֶת אֶרֶץ מִצְרָיִם.

האם הייתה אזהרה : כןן!!

  1. האם בני ישראל נפגעו מהמכה : לדעת רבי אברהם אבן עזרא, פשוטם של המקראות מורה כי המכות הראשונות: דם, צפרדע וכינים, וכן מכת שחין ומכת ארבה, פגעו במידה דומה בין במצרים ובין בעברים‏[2]. אך הרמב"ם חולק על דעתו וסבור כי פשוטם של המקראות מורה שגם שגם במכות דם וצפרדע, שחין וארבה, לקו המצרים בלבד ולא העברים. לגבי מכת כינים, נוקט הרמב"ם שגם במושבות העברים הופיעו הכינים אך לא ציערו אותם.
  2. תגובת פרעה למכה : פרעה פנה על משה וביקש שיפסיק את מכת הצפרדעים ואז הוא ישלח את בני ישראל לחופשי . כשפרעה ראה את כול הצפרדעים מתו הוא שינה את דעתו ולא שיחרר את בני ישראל.

הסוףףף...........................