MEDICINE

Enska403

Translation: English - Icelandic

ENGLISH


What is open heart surgery?

Open heart surgery is any surgery in which the surgeon cuts open the chest to operate on the heart. Open heart surgery can treat a variety of diseases and conditions of the heart. Conditions commonly treated with open heart surgery include heart valve disease, birth defects of the heart, and coronary artery disease. Coronary artery disease is the leading cause of heart attack.

Your heart is made of specialized muscle tissue (myocardium) that pumps blood through your body. Blood moves through the four chambers of the heart in a precise manner controlled by electrical signals. Valves help coordinate the movement of blood through the heart. The coronary arteries are blood vessels that supply your heart muscle with blood.

Open heart surgery is a common but major surgery with significant risks and potential complications. You may have less invasive treatment options. Consider getting a second opinion about all your treatment choices before having open heart surgery.

Types of open heart surgery

The types of open heart surgery procedures include:

· On-pump surgery uses a heart-lung machine (cardiopulmonary bypass). This machine temporarily takes over the heart’s job of pumping oxygen-rich blood to the organs and tissues. This is the traditional type of open heart surgery. It allows your surgeon to operate on a heart that is not beating and has no blood traveling through it.

· Beating heart or off-pump surgery does not use a heart-lung machine and your surgeon operates on an actively beating heart. However, your surgeon will slow your heart rate with medication or a device. This type of open heart surgery is limited to a few specific procedures.ICELANDIC


Hvað er opin hjartaskurðaðgerð?

Opin hjartaskurðaðgerð er yfirheiti yfir allar þær skurðaðgerðir þar sem skurðlæknirinn gerir skurð í bringuna til þess að gera uppskurð á hjartanu. Opin hjartaskurðaðgerð getur meðhöndlað mikið af sjúkdómum og vandamálum hjartans. Vandamál sem eru venjulega meðhönduð með opinni hjartaskurðaðgerð eru meðal annars hjartalokasjúkdómar, meðfæddir hjartagallar, og kransæðasjúkdómar. Kransæðasjúkdómar eru aðal orsakir hjartaáfalla.

Hjarta þitt er búið til úr sérhæfðum vöðvavefjum (hjartavöðvi) sem dæla blóði í gegnum líkama þinn. Blóð fer í gegnum fjögur hólf hjartans á nákvæman hátt og er stjórnað með rafmagnsboðum. Hjartalokur hjálpa til við að samræma hreyfingar blóðsins í gegnum hjartað. Kransæðarnar eru blóðæðar sem sjá hjartavöðva þínum fyrir blóði.

Opin hjartaskurðaðgerð er algeng en stór og áhættusöm skurðaðgerð með mögulegum fylgikvillum. Þú gætir haft minni möguleika á meðhöndlun á innrásum sýkla. Íhugaðu að fá annað álit um alla möguleika þína á meðferðum áður en þú ferð í hjarta skurðaðgerð.

Tegundir af opnum hjartaskurðaðgerðum

Tegundir opinna hjartaskurðaðgerða eru meðal annars:

Þegar um dæluaðgerð er að ræða er hjarta-lungna vél notuð (hjarta- og lungna hjáveituaðgerð). Þessi vél tekur við starfi hjartans um stundarsakir, að dæla súrefnisríkublóði til líffæranna og vefjanna. Þetta er algengasta tegund opinna hjartaskurðaðgerða. Það gerir skurðlækninum þínum kleyft að gera uppskurð á hjarta sem slær ekki og ekkert blóð rennur í gegnum.

Aðgerð þar sem hjartað slær eða aðgerð án dælu styðst ekki við hjarta- og lungna vél og skurðlæknirinn þinn gerir uppskurð á virku hjarta sem slær. Samt sem áður mun skurðlæknirinn þinn hægja á hjartslætti þínum með lyfjagjöf eða tæki. Þessi tegund af opinni skurðaðgerð er takmörkuð til nokkurra sérstakra aðgerða.


http://www.healthgrades.com/procedures/open-heart-surgeryI chose this text because it helps me understand how open heart surgeries work and how they are performed. It is an interesting text and it helps me expand my vocabulary and learning new words.

Translation: Icelandic - English

ICELANDIC


Nýjungar í meðferð á húðkrabbameini

Á dögunum birtist í Fréttablaðinu frétt þess efnis að hægt sé að fækka skurðaðgerðum á húðkrabba­meini. Það er að sjálfsögðu ónákvæmt þar sem um er að ræða aðgerð í þeim skilningi að venjuleg skurðtækni er notuð í hluta meðferðarinnar. Sársaukalaus er meðferðin ekki og krefst allrar þeirrar læknisfræðilegu þekkingar og þjálfunar sem verðug er verkefninu. Sérlyfið Metvix var skráð hérlendis í apríl síðastliðnum og í júní var gengið frá þátttöku Tryggingastofnunar ríkisins í lyfjakostnaðinum. Aðferðin almennt séð er komin nokkuð til ára sinna þó að markaðsetningarhugmyndin byggist á lyfjafræðilegum grunni.

Um er að ræða nýjung í meðferð á grunnfrumukrabbameini og forstigsbreytingum flöguþekju­krabba­meins í húð. Hún felst í svokallaðri Photo­dynamic therapy (PDT)/ljósvirknimeðferð sem er einnig skilgreind sem "Chemosurgery". Til aðgerðarinnar þarf sérstakan ljósgjafa með sýnilegu litrófi innan ákveðinna bylgjulengda fyrir utan venjuleg húðskurðlækningatól einsog skörp áhöld til formeðhöndl­unar (preparation). Annað aðalverkfærið er krem (Metvix) sem inniheldur porfyrinafleiðu (5-methyl aminolevulínsýra). Kremið er lagt er á húðina undir þéttar umbúðir. Eftir þrjár klukkustundir ná eðlilegar húðfrumur að brjóta niður lyfið en krabbameinsfrumur ekki. Þær drepast fyrir áhrif frírra súrefnisradíkala sem losna þegar ljósið skín á aminólevul­ín sýruna. Aðgerðin er því eins "sérvalin" (target selectiv) og hægt er. Þetta veldur minni sársauka við meðferð. Minni örvefsmyndun og hraðari bata eftir aðgerð. Aðgerðin hefur hingað til verið metin í samanburði við Cryosurgery (frystiaðgerð) og hefur álíka heildarárangur. Þó mun rétt að benda á að reynslan í almennri notkun er takmörkuð og lengri tíma þarf til að meta að fullu árangur borið saman við aðferðir sem hafa verið í notkun áratugum saman.


ENGLISH


Innovations in the treatment of skin cancer.

A few days ago an article was published in Fréttablaðið, about the possibility to reduce surgeries related to skin cancer. Of course it is inaccurate since we are looking at a surgery which is usually performed using a regular surgical technique in a part of the treatment. It is not a painless treatment and it needs all the medical knowledge and training which is worth something in the progress. The patent medicine, Metvix, was registered in this country in last year’s April and in June the participation of Tryggingastofnun ríkisins in medicine expenses was finalized. The method is generally coming to an end though the marketing idea is based on pharmaceudical foundation.

This is an innovation in the treatment of basal cell carcinoma and pre-stage changes in squamous epithelium cancer. It is included in so-called Photodynamic therapy (PDT) which is also defined as “Chemosurgery”. To do the operation, a special illuminant is needed, with a visible spectrum within certain wavelengths besides regular skin surgical tools like sharp tools for the preparation. Another main tool is a cream (Metvix) which contains porphyrin (5-methyl aminolevulinic acid). The cream is embrocated on the skin under thick bandages. Three hours later, normal skin cells are able to dissolve the medicine, but cancer cells don’t. They die because of free oxygen radicals which come loose when the light shines on the aminolevulinic acid. Therefore, the procedure is as “target selective” as it gets. This causes less pain in treatment. Less scar tissue development and a faster recovery after surgery. The surgery has been evaluated in comparison with Cryosurgery (freezing surgery) and has also got an overall success, until now. It is still important to point out that the experience in general use is limited and you need longer time to fully evaluate the success, compared to methods which have been used for decades.


http://www.laeknabladid.is/2004/11/nr/1756I chose this text because it helps me understand how the treatment of skin cancer works. The text is very interesting and it has a lot of new words for me to learn.

Don't take consciousness for granted.

The main idea of the video is that people shouldn't take their lives for granted. This man was in a car accident which left him in a coma. In the video, he explains how they had to "grow" their consciousness, to look at the threats and how to overcome them. He also talks about what influence depression has on the world.


I chose this video because I think it is interesting. I like hearing people's stories and how they interpret things.

Rebecca Onie: What if our healthcare system kept us healthy?

The main idea of the video is that medical expenses are so high that people can barely afford anything else after paying their medical bills. She says that when clients come into their office, they are already in crisis.


I chose this video because I agree with the title of the video, "What if our healthcare system kept us healthy?" When I read the title, I immediately thought about the people who need medical help, the people who can barely pay their bills because the medical bills are so high.

Eva Vertes: Meet the future of cancer research

The main idea of the video is getting to the bottom of what causes cancer and how to prevent people from getting cancer. She talks about her research, which is about cancer and alzheimer's. She digs deep into what causes the diseases and then she explains her results. She became less afraid of cancer after researching it for a while. If you smoke, you are more likely to get cancer than a healthy sports person.


I chose this video because I saw the title "A cure for cancer?" and of course I would like to know what can cure cancer. I think the woman explained her results very well and clearly and I really admire people who try to prevent diseases.

S