Project "Water voor Nsaru".

Kinderen van de groepen 7 en 8 "solliciteren".

Meester Gert vertelt over zijn aankomende reis naar Malawi in Afrika.

Afgelopen maandag heeft meester Gert de kinderen van de groepen 7 en 8 verteld over zijn aankomende reis naar Malawi. Daar gaat hij samen met zijn dochter en vrouw de bewoners van het dorpje Nsaru helpen om de aangelegde mangoplantages verder uit te bouwen m.b.v. stichting Pro Mundo.

Meester Gert heeft de kinderen om hulp gevraagd. Naast het inzamelen van geld heeft hij ook hulp nodig om één en ander te organiseren.

De leerkrachten uit de groepen 7 en 8 presenteerden een aantal projectopdrachten waar kinderen zich voor kunnen aanmelden. De kinderen is gevraagd om deze week een motivatie op eigen wijze te presenteren. De leerkrachten zullen n.a.v. de presentaties kinderen selecteren voor het uitvoeren van deze projecten.

Welke projectopdrachten?

Voor welke opdrachten konden kinderen "solliciteren":

  • Naamsbekendheid aan het project geven d.m.v. diverse vormen van publiciteit
  • Het organiseren van geldinzameling (crowdfunding) en het maken van een website
  • Het maken van een tentoonstelling in de kerk voor ouders en kinderen

Het "solliciteren" is volop aan de gang.

Het "solliciteren" is volop aan de gang.

Wat doen de overige kinderen?

De overige kinderen krijgen een uitdagende opdracht. Zij zullen in kleine groepjes gaan bedenken hoe de bewoners van Nsaru op een zo'n efficiënt mogelijke wijze hun mangoplantages kunnen bevloeien. Kinderen zullen zelf moeten onderzoeken wat zou kunnen werken en wat het kostenplaatje is. Meester Gert zal de beste plannen meenemen naar Nsaru en deze overhandigen aan de chief van het dorp.

De groepjes vormen.

Na de verschillende presentaties en sollicitaties selecteerden de juffen en meester op woensdagmiddag de kinderen voor de projectgroepjes.

Donderdagochtend werd bekend gemaakt welke kinderen er uitgekozen zijn.

Big image

Elsje de Wit van Pro Mundo te gast

Dinsdag 1 maart was Elsje de Wit, de dochter van meester Gert, bij ons op school. Zij had foto's meegenomen van het project in Nsaru en kon de kinderen meer vertellen over wat er nodig is voor de bevolking daar. De kinderen waren erg betrokken en stelden allerlei vragen aan Elsje over het leven in het land Malawi.

Deze informatie konden de kinderen goed gebruiken voor hun projectopdracht (leerarrangement) waar zij afgelopen week weer volop mee bezig geweest zijn.


Tijdens het werken aan de projectopdrachten leren kinderen samen te werken met klas- en schoolgenoten. Dat is een hele uitdaging om uit al die ideeën tot een gezamenlijk idee en plan te komen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen daar stappen in maken.


Ze worden zich steeds meer bewust van wat de mensen in Nsaru nodig hebben en dat we met z'n allen kunnen helpen. De komst van Elsje heeft daar zeker aan bijgedragen.

Big image

Het organiseren van een waterloze dag?

Er is een werkgroep van kinderen uit de groepen 7 en 8 volop bezig geweest om een ' waterloze' dag te organiseren. Deze zal plaatsvinden op woensdagochtend 16 maart. 'Waterloos' wordt wat lastig maar de kinderen hebben verder gedacht. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we minder water op een dag gebruiken? Ook zullen de kinderen ervaren om eerst een inspanning te moeten verrichten voordat ze naar het toilet kunnen.


In Malawi is het veelvuldig doorspoelen van water door een wc niet vanzelfsprekend en moet de bevolking een stukje lopen om zijn behoefte te doen op een veldje of een gat in de grond. Dat gaan wij niet zo doen maar er is wel een alternatief bedacht.

Ook de meesters en juffen zullen zich moeten aanpassen op deze dag. Koffie en thee is niet op elk moment verkrijgbaar.

Big image

Een 'waterarme' dag.

Jawel, het was zover. Woensdag 16 maart moesten kinderen en juffen en meesters het rustiger aan doen met het watergebruik.

Vele kinderen hebben met behulp van emmers water een rondje om de school gelopen. Daarna kregen ze een wc-kaartje van de kinderen uit de werkgroep. Deze diende als toegangsbewijs, alleen dan konden kinderen gebruik maken van de wc. Geen wc-kaartje, geen boodschap!

En dat viel best even tegen om met een emmer vol water te lopen. Sommige kinderen durfden het zelfs op hun hoofd te tillen, heel knap. En af en toe klotste het water over de rand maar dit weerhield de kinderen niet om door te lopen.


Een groot compliment aan de werkgroep 'waterloze dag', die deze dag helemaal alleen heeft georganiseerd. De juffen en meesters zijn trots op jullie!

https://youtu.be/Jjlrpoztjfs

Vijf geselecteerde werkgroepen presenteren hun idee.

Vorige week hebben kinderen van de groepen 7 en 8 hun idee moeten presenteren aan de meester en de juffen. Er zijn 5 groepjes gekozen om hun idee t.a.v. het vernieuwde bevloeiingssysteem voor de bewoners van Nsaru, te presenteren aan Els de Wit en meester Gert.

Dat gebeurde afgelopen maandag, 21 maart. Vol trots presenteerden de vijf groepjes hun idee. Els, meester Gert en juffrouw Manon hebben vol bewondering geluisterd en gekeken naar de plannen. Daarna was het aan hun de taak het beste idee uit te kiezen. De keuze was heel moeilijk aangezien alle plannen bijzonder, origineel en uniek waren.