Клик до знања

Билтен број 1, април 2013. године

О билтену

Месечно или двомесечно ће излазити билтен са обавештењима о новостима на порталу "Клик до знања".