Werkende moeder in balans

Workshop persoonlijk (loopbaan)management voor moeders

Uit onderzoek blijkt dat:


  • Ruim 12% van de zwangere medewerksters niet in staat is de combinatie van werk en moederschap vol te houden en al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Wanneer zij verzuimen duurt dit gemiddeld 2 keer langer dan vóór de zwangerschap. (Bron: HR praktijk)
  • Veel werkende moeders het gevoel hebben dat alles op hun bordje terecht komt. Ze voelen zich bijna constant opgejaagd en dat leidt tot stress. Van de moeders onder de 40 meldt ruim 30% zich wel eens ziek vanwege ernstige stress. Bij de 40+ moeders is dat zelfs 46%. (Bron: kennislink)


Wilt u het ziekteverzuim in uw organisatie terugdringen?

Investeer dan nu in uw medewerkster door haar te ondersteunen in de verdere vormgeving van haar loopbaan en het vinden van een goede werk-privé balans.

Zo creëert u een win-win-situatie voor uw organisatie en uw medewerkster.


Workshop

Op het moment dat een vrouw moeder wordt, verschuiven haar prioriteiten. Om zowel thuis als op haar werk van toegevoegde waarde te zijn, is dit life-event het moment om de balans op te maken en te bepalen wat zij wil in haar werk en leven. De workshop 'Werkende moeder in balans' helpt uw medewerkster bij het vormgeven van haar loopbaanpad en het vinden van een passende balans tussen carrière en moederschap. Wij helpen haar in het vormgeven van haar loopbaan en het creëren van een win-win situatie.


Resultaat

Vitale, gemotiveerde medewerksters met een lager ziekteverzuim die zich gewaardeerd voelen en duurzaam inzetbaar zijn.


Opzet

Via drie invalshoeken: denken, voelen en doen krijgt uw medewerkster inzicht in wat zij belangrijk vindt, waar zij energie van krijgt en hoe zij haar carrière verder vorm geeft nu zij moeder is. Welke stappen willen zij nog maken? Welke stappen wilt u dat zij nog maakt en past dit binnen de organisatiedoelstellingen? Wat moet ze daarvoor doen en wat moet ze daarvoor laten?


Programma

In drie dagdelen komt het volgende aan bod:

1. Denken: uw medewerkster krijgt inzicht in haar levensmissie en carrièrevisie, wat de basis vormt voor een goede balans in haar werk en leven.

2. Voelen: uw medewerkster maakt een begin met mindfull en met aandacht en plezier leven en werken. Hoe haalt zij haar energie uit haar werk en andere dingen in haar leven en hoe zorgt zij voor de balans tussen inspanning en ontspanning.

3. Doen: zij wordt zich bewuster van haar tijdsbesteding en leert SMART doelen stellen zowel privé als in haar loopbaan. Zij maakt haar eigen carrière moeder roadmap.

Praktische informatie

Tijdsinvestering: 3 dagdelen


Kosten: €599,- (excl. BTW)

Tijdstip: 9.30 uur -13.30 uur

Data: donderdagen, 2-wekelijks, data volgen