כיבוד אב ואם

משי גוזלן ועמית בהגלי כיתה ח באר עמי

מהתורה

"כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ, וְאֶת-אִמֶּךָ, לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָך" (שמות כ' י"ב).

כיבוד אב ואם זה מצווה מהתורה שבעצם מעידה על הכבוד כלפיהם ובנוסף לעשות פעולות שמכבדות אותם לא לעבור על החוקים לעזור תמיד להראות כבוד גם אם לפעמים זה חד צדדי

המצווה בין החשובות .

טעם המצווה : בעצם זה אומר למה המצווה אמורה להתקיים מה ההשלכות שלה למשל להודות להורים על כל מה שיש לנו הרי זה לא מובן מאליו וכי חשוב להודות להם על זה שהביאונו לעולם . על כל האושר הבגדים מה שהם ממנים עלינו והיחס החם וקשר שלעולם לא יגמר .

דינים

עיקר מצוות כיבוד ההורים הוא לשמשם ולסייע להם בכל מה שיצטרכו. למשל, הורים זקנים שצריכים סיוע באכילתם, מצווה לסייע להם באכילתם. ואם הם חולים וזקוקים לעזרה בעת שהם מתלבשים – יסייע להם. וכן הורים זקנים הזקוקים לסעד בהליכתם, כשהם צריכים ללכת לבית הכנסת או למקום אחר שחשוב להם להגיע אליו – צריכים הילדים ללוותם בדרכם.

וכן אם הם צריכים עזרה בניקוי הבית – מצווה לעזור להם. וכן אם ההורים צריכים סיוע בשליחויות, כגון שהם מבקשים מבנם שיקנה עבורם מזון או בגדים, או יביא להם תרופות מבית המרקחת – מצווה עליו למלא שליחותם.

ואף אם הסיוע להם אורך זמן רב, על הבן להתפנות מעיסוקיו האחרים ולסייע להוריו. ואפילו אם העזרה להוריו מצריכה אותו לבטל מעט מעבודתו או מהזמן שהוא מקדיש לבני משפחתו, כל זמן שהוריו זקוקים לעזרתו, והעזרה להם אינה דורשת ממנו להפסיד את מקור פרנסתו – חובה עליו להתפנות מעבודתו ומעיסוקיו השונים כדי לסייע להוריו. וכמובן שאם אחד ההורים חולה, על הבנים לפנות את זמנם ולטפל בו.

אבל אם ההורים אינם זקוקים לעזרה ממשית, ובכל זאת הם מבקשים מבנם שיבוא לבקרם כל יום, כדי שיוכלו ליהנות מחברתו, אין עליו חובה לבקרם בכל יום, שכן מצוות כיבוד הורים דורשת ממנו לסייע להם בדברים ממשיים ולא לפנות את כל זמנו כדי לשמחם. ולכן אם הוא מעדיף באותו זמן ללמוד או לעבוד או לשהות בחברת אשתו וילדיו – אין עליו חובה לבקרם בכל יום. ומכל מקום חובה עליו לבקרם לעיתים קרובות, שאם לא כן ייחשב הדבר כפגיעה בכבודם.

ובן שהוריו בקשו ממנו לקנות עבורם מוצרים בחנות. אם יש להורים כסף, ישלם בכספם, שכן מצוות כיבוד הורים אינה מחייבת את הילדים להוציא הוצאות כספיות, אלא רק לעזור ולסייע בשליחויות ובעבודה. אבל אם אין להורים כסף לשלם עבור צרכי מזונם ובגדיהם, או עבור אחזקת ביתם – מצווה על בניהם לשלם עבורם את כל צרכיהם. ואם אין להם כסף לשלם עבור הוריהם, מצווה עליהם לאסוף צדקה עבורם.

ואם האב מחליט שלא לעבוד ומטיל פרנסתו על ילדיו, או שהוא רוצה לחסוך את רוב כספו ולחיות חיי דוחק, במקרה זה אין הילדים צריכים לדאוג לכל צרכיו. שכן רק במצב של חוסר ברירה מוטלת על הילדים המצווה לסייע להוריהם בכספם, ובשעת הצורך אף לאסוף צדקה עבורם, אבל כשההורים גורמים לעצמם לחיות חיי דוחק – אין הילדים מחויבים לעזור להם.[

איציק שמלי - להורים שלי

שאלות על כיבוד הורים ותשובות ♥

שאלות :

1


שאלה:
האם מותר לי לדבר עם אבא שלי על דמות בתנ"ך ששמה כשמו?

תשובה:
ודאי שמותר. הרמב"ם כותב שאם יש לאביו שם רגיל אין בזה בעיה.
גם אם יש לחבר שלך אותו שם כמו אביך, מותר לקרוא לחבר אפילו בנוכחות האבא.


2

שאלה:
שלום הרב,
אם אבא שלי טועה בהגיית מילה מסויימת, האם מותר לי
לתקנו ואם כן כיצד לעשות זאת? (אם אפשר לפרט את השלבים אשמח מאוד).

תודה רבה.

תשובה:
אפשר להגיד לאבא שנדמה לך שהמילים נשמעות בצורה לא מדויקת וכדאי להשתדל להשמיע בצורה יותר מדויקת כדי שהשומעים לא יחשבו שהוא טועה, ואם תראה שהוא מקפיד תבקש סליחה ואל תעיר יותר.


3


שאלה:
אני אחות במקצועי. אבי צריך לעשות בדיקת דם פשוטה בבית חולים מסוים רחוק מביתו. הצוות הרפואי הציע לי להקל על אבי, ללכת אליו הביתה ולקחת ממנו דם. האם מותר לי לעשות זאת?

תשובה:
בשולחן ערוך נפסק: "היה קוץ תחוב לאביו - לא יוציאנו, שמא יבוא לעשות בו חבורה. וכן אם הוא מקיז דם או רופא, לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר אף על פי שמכווין לרפואה" (יו"ד סימן רמ"א, סעיף ג). כלומר, אסור לבן להקיז דם מאביו גם כשעושה זאת לצורך רפואי. אך הרמ"א הוסיף: "במה דברים אמורים - בשיש שם אחר לעשות, אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער - הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשוהו". כלומר, כשאין אחר שיעשה זאת מלבד הבן, ואביו מרשה לו לקחת ממנו דם - הדבר מותר.
מדברי הרמ"א אנו למדים שיש אפשרות לאב להרשות לבנו להקיז לו דם. בערוך השולחן הוסיף: "וכן אם הוא עושה בטוב יותר מאחר ואביו חפץ בו - יכול לעשות". מדברים אלו אנו רואים שאם יש לאב העדפה ונוחות בכך שבנו ייקח ממנו דם, הדבר מותר. כפי הנראה לא די בכך שהאב מעדיף את בנו משום שהוא קרוב אליו, אלא צריך להיות יתרון ממשי לבן על אדם אחר.
בנידון שלנו את צריכה לשאול את אביך מה רצונו, ואם הוא מעדיף לא לנסוע רחוק אלא שאת תעשי לו זאת בביתו, הדבר מותר.