Muinasjutud

Ülle Halliste

Dekonstruktsioon

 • Tegutsejad:
 1. Mängijad on 1
 2. Võib mängida ka grupit ja paaris

 • Ressursid:
 1. Igale küsimusele vastamiseks on 25 sekundit.
 2. Küsimusi on kokku 9.
 3. Mängu lõppedes antakse protsentuaalne tulem.
 • Reeglid:
 1. Mängu mängimiskes on vajalik interneti olemasolu
 2. Igale küsimusele on antud mitu vastusevarianti
 3. Õigeid vastuseid võib olla mitu
 4. Klikkides vastustel ja eksides nendega, saab näha koheselt ka õigeid vastuseid
 5. Kui esimesel korral kõik 100% ei õnnestu, saad mängu korrata
 6. Arvestamisele lähevad õiged vastused

E-õppevahendid

Briifingu viisin läbi koolituse 8.nädala foorumis

Mängu viisin läbi KUBBU keskkonnas

Mäng MUINASJUTUD

Debriifing oli Padlet veebitahvlisVahendite sobivus

Kubbu keskkond sobib suurepäraselt viktoriinide ja testide korraldamiseks. Saab kasutada heli ja valida sobiv väljund mängu/testi koostamiseks. Selleks on antud keskkonnas 5 võimalikku erinevat lahendit. Mängujuht (luues eelnevalt mängijates grupi) saab jälgida mängu mängija tulemust (protsentuaalselt) ja mängu mängimise aega.

Padlet on minu jaoks uus ja olen seda nüüd siin koolitusel kasutanud korduvalt. Väga lihtne ja käepärane võimalus arutlemiseks.

Debriifing

Debriifingu viisin läbi Padlet veebitahvlis.

Lisasin sinna suunavaid küsimusi, milledele palusin oma arvamust avaldada.

Muinasjutu mängu mänginud mängijad seda ka tegid ja sealt järeldades sain tulemuseks, et mäng neile meeldis ja sujus kenasti.

Tagasiside oli positiivne ja siit teen järelduse, et mäng täistis oma eesmärgi (kontrollida oma teadmisi muinasjuttude tundmises)

Kellele ja milleks on mäng suunatud

Mäng on mõeldud kooliõpilastele, soovitavalt I-II kooliaste

Mängu saab täiendada ja parandada

Kuna tegi on muinasjuttudega, siis sobib kasutamiseks eesti keele tunnis, peale muinasjuttude teema käsitlemist

Kokkuvõte

Tagasiside mängule oli positiivne. Debriifing sujus ladusalt ja kiirelt. Tutvustasin kubbu keskkonda (mida ise juba pikalt oma töös kasutan). Olen tulemustega rahul.