Visie op onderwijs en ICT

Nicole Schijven

Rijke leeromgeving

ICT biedt mogelijkheden om lesstof op meerdere manieren aan te bieden. Dit kan aantrekkelijker onderwijs opleveren. Leerlingen leren beter en meer als de lesstof visueel, auditief en interactief aangeboden is.

Ik merk zelf dat leerlingen het werken met ICT-toepassingen leuk vinden en daardoor meer betrokken zijn bij de lesstof.

Verder kunnen zwakke leerlingen veel profijt hebben van de herhalingsmogelijkheden die ICT met zich meebrengt.

Big image