BUDDY PROJECT- archipelbuurt (DH)

Wordt nu BUDDY van een buurtbewoner!

Participeer mee in de wijk!

(Jong) volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek hebben soms geen zinvol dagprogramma. Dit heeft -wat er vaak wordt gedacht- echter niet altijd te maken met hun motivatie of interesse. Ook heeft dit met de mogelijkheden te maken die er hiervoor in de wijk zijn. In de Archipelbuurt in Den Haag zijn niet veel mogelijkheden voor deze doelgroep. Het Oranje Fonds is op zoek naar vrijwilligers in de Archipelbuurt die zieke/eenzame en/of hulpbehoevende 65plussers een aantal keer per week wil ondersteunen in hun dagelijkse leven. Dit zogenaamde BUDDY project zorgt er niet alleen voor dat deze groep 65plussers wordt geholpen, ook creëert dit project kansen voor psychiatrisch patiënten om mee te participeren in de wijk!


Voor meer informatie kun je terecht op onderstaande website! Ook kun je je via deze site aanmelden als buddy.