Vluchtenlingen Werk Nederland

VluchelingenWerk Nederland

Saturday, Nov. 1st, 9pm

Rotterdam Centraal, Centrum, Rotterdam, The Netherlands

Big image

Over VluchtelingenWerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland probeert de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland te helpen. Vanaf het moment dat zij in nederland zijn, tot het moment dat zij een plek in de nederlandse samenleving hebben gevonden.


Tijdens de asielprocedure biedt de vluchtelingenWerk Nederland ondersteuning. Door bijvoorbeeld bij gesprekken te zijn. Ook leggen zij aan de asielzoeker uit wat bepaalde mensen hun rol is. De rol van de advocaat en de rol van Immigratie en Naturalisatiedienst die over de asielvraag beslist.

Er wordt ook uitgelegd waar je bijv kan:

Internetten

Bidden

Dokter kan bezoeken

Al dit soort punten worden besproken tijdens het gesprek.


Vluchtelingen die in nederland mogen blijven krijgen hulp van VluchtelingenWerk nederland om opnieuw te beginnen. Dat is niet altijd makkelijk vandaar dat zij een handje meehelpen. Hierbij krijgen de asielzoekers voornamelijk hulp van deskundige vrijwilligers.

Er wordt geholpen met het inrichten van de kamer/huis, het spreken van de nederlandse taal en het vinden van een baan. Ook krijgen zij hulp bij het invullen van formulieren, leren omgaan met geld enz.


De vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun familie en gerenigd wil worden met hun familie, daar helpen zij ook bij. Hierbij wordt er meer geholpen met uitleg geven en informatie. Als de gezinshereniging wordt afgewezen, dan biedt de VluchtelingenWerk Nederland juridische hulp aan.

Dit zijn punten wat de vrijwilleger hierbij doet:

Uitleg geven aan de asielzoekers die herenigd willen worden. ( hoe het werkt)

Hulp aanbieden bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van een machtiging voorlopige verblijf.

Overleggen met de vluchteling over de reisroute die de familie kunnen volgen.

Overleggen waar en wanneer de familieleden op te halen.


Ik persoonlijk vind het goed wat de VluchtelingenWerk Nederland doet. Omdat de mensen dan ook een kans krijgen. Een kans op opnieuw te beginnen en een kans om te leven hoe zij in hun eigen land niet kunnen leven. Als zij met goede bedoelingen naar Nederland komen vind ik dat een persoon daar niet voor gestraft moet worden. Ook geven zij vertrouwen aan de asielzoekers. En laten zien dat het ook anders kan.

Big image