Persoonlijkheidsstoornis

Omgang met mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis.


Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een duurzaam en star patroon van stoornissen in denken, voelen en handelen. Dit kunnen denkbeelden zijn over zichzelf of anderen, (te) intens of juist geen gevoel, problemen in de omgang met anderen of impulsiviteit.(het handelen volgens plotselinge opwellingen en niet volgens weloverwogen plannen)

Symptomen

  • Kan moeilijk alledaagse beslissingen nemen zonder overdreven veel advies en geruststelling door anderen
  • Heeft anderen nodig die de verantwoordelijkheid overnemen voor de meeste belangrijke gebieden van zijn of haar leven
  • Vindt het moeilijk een verschil van mening tegen anderen te uiten uit vrees steun of goedkeuring te verliezen
  • Heeft moeilijkheden ergens alleen aan te beginnen of dingen alleen te doen (eerder als gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen in eigen oordeel of moge-lijkheden dan uit gebrek aan motivatie)
  • Gaat tot het uiterste om verzorging en steun van anderen te krijgen, kan zelfs aanbieden vrijwillig dingen te doen die onplezierig zijn
  • Voelt zich onbehaaglijk of hulpeloos wanneer zij/ hij alleen is, vanwege de over-matige vrees niet in staat te zijn voor zichzelf te zorgen
  • Zoekt hardnekkig naar een andere relatie als een bron van verzorging en steun als een intieme relatie tot een einde komt
  • Houdt zich op een onrealistische wijze voortdurend bezig met de vrees aan zichzelf te worden overgelaten.
Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Eigen ervaringen

Zelf werk ik in een verzorgingshuis en heb ik ook te maken gekregen met een bewoner met een persoonlijkheidsstoornis. Deze bewoner is ook ter observatie een lange tijd in een instelling geweest. Daarna is ook pas vastgesteld dat het om een persoonlijkheidsstoornis ging.

Soms is de omgang hier mee moeilijk, maar het is wel goed om je hier in te verdiepen en deze mensen goed te observeren. Ik zelf vind het een interessant ziektebeeld en vind ik het leuk om met deze bewoner te werken.