DEIXALLES ESPACIALS

REDUIM DEIXALLES

EL GRAN PROBLEMA

En aquest projecte us volem presentar un nou i innovador sistema per acavar d'una vegada per totes amb les deixalles espacials.

La gent podria pensar que no es per a tant, pero segons uns estudis, s'ha calculat que hi ha mes de 300.000 unitats de deixalla espacial orbitant al voltant del nostre planeta, i si no s'eliminen ara, en poques decades podrien caure sobre la terra.

Big image

UN METODE

Una idea que em desembolupat seria, utilitzar un canó laser del tamany d'una estació espacial o satel·lit i situarlo a 800Km del planeta. El laser fixa la deixalla i emet un pulsos de llum que tenes 100Km d'abast els cuals convertirien part de la deixalla en plasma i les restes serien impulsades a la terra on l'atmosfera les consumiria.
Big image

ALGUNS AVANTAGES

-El laser no és molt lent i es preveu que acavi amb les deixalles aproximadament en un termini de 25 anys.


-Els seus impulsos de llum no són contaminants per tant no te effectes en l'atmosfera.


-Te una gran zona d'abast.


-Podria alimentarase amb l'ajuda de panells solars.

ALGUNS INCONVENIENTS

-El laser estaria situat en una zona amb molta acumulació de deixalles espacials per tant seria facil que les deixalles no destrueixin el laser amb una forta colisió.


- La construció seria massa costosa.


-Si es dona el cas de queda inutilitzat el propi laser passaria a ser deixalla espacial

Big image

PROMOTORS

Cost Aproximat del Laser

Si es fa una aproximacó del preu del destructor de deixallles espacias, es preveu un preu de 200 milions de euros