סיום

מכתב

סיום

מטרת הסיום היא לסכם את כול הנכתב במכתב ולבוא בהצעה לנמען למשל:
במכתב שבו כתוב על ביזיון בהצגה שתלמידים הפריעו בה- "אני מקווה שתיקחו לצומת לבכם את הבעיה הזאת ותטפלו בה"

פעילות

השלמת הסיום במכתב הגדול.