עיתון למעמד הגבוה

PBL

דעת העורך הראשי

המשפט שנערך לפני מס' ימים מראה לנו את קלות הדעת של הנשים ומכאן אפשר להבין את דעתו של התובע מר נחום טשרניחובסקי, מר טשרניחובסקי טוען כי התכשיטים שבעלה של ריקוג'ה קנה לה אינם שייכים לה אלה שייכים לו (בעלה) מכיוון שהוא זה שקנה אותם ונתן לה להשתמש בהם, מכאן אפשר להבין שהעוול המדובר נגרם לבעלה.

חכם דוד ששון היה צריך לדבר עם בעלה לפני שהסכים לעשות את הזיופים ולתת לה את הזהב שנותר כדי שהיא תוכל למכור אותו ולתת את הכסף לפשוטי העם.


עורך דינו של נחום טשרניחובסקי

לפני מספר ימים נערך משפט שבו הגיש המכובד נחום טשרניחובסקי תביעה נגד חנותו של חכם דוד ששון בטענה שהוא מבצע מעשי מרמה בלקוחותיו. חכם דוד ששון לקח תכשיטי זהב מאישה שבעלה קנה לה וזייף לה תכשיטים זהים לאלה שהביאה לו אך ההבדל הוא שהם יוצרו ממתכות זולות( יש לציין שכול ההליך נשמר בסוד מפני האדון ובכך הוא בעצם גרם לו עוול). בנוסף לכך טשרניחובסקי טוען שלריקוג'ה אין חלק ברכוש והוא שייך רק לבעלה מפני שהוא זה שרכש אותם והוא רק נתן לה להשתמש בהם. בנוסף לכך, חכם ששון היה צריך לדבר עם בעלה ולקבל את הסכמתו לפני

שזייף את תכשיטיה ועזר לה לזייף את תכשיטיה ולתרום את הכסף שהרוויחה לנזקקים.
Big image

עורך דין

תוצאות המשפט

המשפט שהתרחש שבוע שעבר בבית המשפט העירוני, נדחה והועבר לבית המשפט המחוזי לשיפוט חדש בגלל הערכים המתנגשים במשפט.

המכובד נחום טשרניחובסקי הגיש תביעה נגד חנותו של חכם דוד ששון על מרמה בלקוחותיו. נחום טוען שדוד ששון לקח תכשיטיה של אישה אשר נקנו לה על ידי בעלה, הוא הכין את אותם התכשיטים ממתכת שונה, והדבר העיקרי בזה הוא שתהליך זה נעשה בסתר ובכך הוא רימה את האדון ועזר לאישה לזייף את התכשיטים ולתרום את הכסף שנשאר לנזקקים. ששון טען שהתכשיטים שייכים לאישה ואילו טשרניחובסקי טען שהתכשיטים שייכים לבעלה.

המשפט החדש נערך אתמול, ובו השופט קבע שלמרות שבעלה קנה את התכשיטים, הוא הביא אותם במתנה לאשתו כך שהיא יכולה לעשות בהם כרצונם. אבל השופט הוסיף גם שדוד ששון היה צריך להודיע לבעלה על זיוף התכשיטים. כתוצאה מכך חכם דוד ששון יצטרך לשלם קנס מעוט.בעלה של ריקוג'ה יצא מאוד נסער מבית המשפט וטען שהעונש שקיבל חכם דוד ששון הוא מזערי ולא מתאים לנעשה.


Big image