עבודה בתנך-שמות-

מגישות:קארין רומי שובל ולין

חלק 1

ציטוט 1- " וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ".

הסבר על ציטוט זה אשר לקוח משמות א,ו -

אפילו שהמצרים ראו את הקושי שבעבודתנו הקשה עדיין נטלו חלק במשימות והקשו זאת עוד יותר .

הפחידו אותנו המצרים אלה שליבם קשה כאבן ונתנו עבודה קשה מאוד אשר גרמה להתמוטטותם של בני ישראל .

ציטוט 2- " ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותם ".

הסבר על ציטוט זה אשר לקוח משמות א,ז -

ראשית אנו מבחינים בארבעת הפעלים האלה שמנסים להדגיש את התפתחותם מקצת להרבה .

דבר זה נקרא ריבוי פעלים , כאשר חוזרים על אותה המשמעות במילים נרדפות .

ציטוט זה מדבר על הרבייה של עם ישראל ועל כך שהם התפתחו מקצת להרבה.

שלב 2

. במהלך הקריאה של 10 המכות אנו נוהגים לכסות את השולחן במפה לבנה עם כל האוכל מתחת למפה . במהלך קריאת המכות אסור לדבר , כמנהג - שכשאשר מישהו ידבר שלא תבור חלילה אחת המכות למי שמדבר בזמן זה .

ממלאים כוס גדולה של יין ולוקחים קערה או כלי ריק והכל קריאה של אחת המכות שופכים קצת מהיין עש שמסיימים ובמכה האחרונה שופכים הכל .

לאחר מכן לוקחים את הקערה עם היין ושופכים על חולות כדי שאף אחד לא ישתה מהיין אחר כך מרימים את המפה ואפשר להתחיל לאכול .

Big image

שלב 3

דם-צפרדע-כינים-ארוב-דבר-שחין-ברד-ארבה-חושך-מכת בכורות.

ארבה -

א . כל הארץ הייתה ארבה ולא יכלו לאכול , חיפוש נואשות מזון .מקום המכה בתנך - שמות י' , פסוקים כ"א-כ"ט .

מראה המקום : " ויעל הארבה , על כל ארץ מצרים ,וינח בכל גבול מצרים ".( שמות י')

ב. המכה פגעה במצרים מבחינת 3

חקלאית -

החקלאות הושבתה לגמרי, והבטן קרקרה מרעב. שלושת השבועות הבאים עברו עליהם בחיפוש נואש אחר מזון. אולי קנו הם מזון מארצות אחרות, אך בכל אופן המחסור במזון היה חמור.

סביבתית -, הארבה הותיר אחריו זוהמה רבה שהבאישה את האויר וגרמה למחלות רבות

ג. משה מזהיר את פרעה לפני מכת הארוב , אך זה לא מפריע לו ובכל זאת נותן למשה תשובה שלילית .

ד. בני ישראל אינם נפגעו ממכת הארוב ולהפך באותה התקופה בני ישראל אכלו וחקלאותם הייתה בשפע .

ה. פרעה מאוד חושש למצרים אך מנסה בכל זאת להתעשת ולעמוד מול משה .

ו. מסקנתי שהמכה מאוד השפיעה על מצרים ופגעה מהמון בחינות . מכיוון שהגידולים החקלאיים ונפגעו ובנוסף נגרם מחלות רבות והכי חשוב האדם נפגע הכי הרבה.

מכת חושך :

א. המכה היא לפני האחרונה במכות אחרי שמצרים ספגה את המכות ונפגעה.ספר שמות פרק י' כ"ב-כ"ג

" ויט משה את ידו על השמיים ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשלת ימים ".

" לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשלת ימים ".

ב.תיאור השפעת המכה על מצרים :

אחר השקט של ההלם הראשוני, נשמעות צעקות מכל כיוון. ילדים מבוהלים חיפשו נואשות אחר אמותיהם, הורים מודאגים שיצאו לטייל עם ילדיהם, נכנסו לפאניקה אמיתית: כיצד ימצאו את הילדים? איך יחזרו הביתה? אנשים שהתעשתו מן ההלם, החליטו להשתדל להתקדם לעבר ביתם. מגשש המצרי באפילה, אולם בדרכו הוא נתקל באנשים אחרים שגם הם מגששים באפילה. הוא גם נתקל בעצים ובעגלות. אנשים אחרים נתקלים בו ונופלים עליו. כשסוף סוף הוא קם, הוא נוכח לדעת כי אין לו מושג בכלל לאיזה כיוון לפנות, ואיפה בדיוק הוא נמצא. אין מי שיראה לו את הדרך. ובכלל, מרוב צעקות אי אפשר לשמוע מה שאומרים. כולם מבולבלים, נרגזים וצועקים איש על רעהו, אולי אפילו מכים אחד את השני.

מצבם של אלו שנמצאו בבית לא היה טוב בהרבה, הם לא ראו מאומה. איך אפשר לתפקד כך? איך יכינו מזון? איך ימצאו שתייה? צעקות הפחד וההיסטריה הרקיעו שחקים. בני המשפחה שניסו לגשש ולחפש זה את זה, נתקלו בחפצים שונים, מעדו ונפלו. יתכן שאף נפצעו מרסיסים של שברי כלים, אך לא ניתן היה כלל לראות את הפציעה, ובוודאי שלא לטפל בה. יבבות הפחד התמזגו בצעקות הכאב. הבלבול גדול. מה קרה? מה השעה? כמה זמן עבר? עד מתי זה יימשך?

ג. משה הזהיר את פרעה כי יבוא חושך על כל מצרים.

ד. אפלייתם לטובה של בני ישראל בכל בית ישראל אור ובמצרים חושך .

ה. פרעה עדיין חושב שנגמרו כל המכות ושמה לא יוכל לעשות דבר בכדי לשחרר את בני ישראל וכך ממשיך לסרב.

ו. מסקנתי היא שאף על פי שפרעה סבל כל כך הרבה הוא בכל זאת ממשיך בדרכו ועומד על שלו , לעמות זאת הוא אינו יודע כיצד הוא יגיב הלאה .

שלב 4

את שלב 4 ערכנו במצגת , לא נוכל לשתף את חלק זה של העבודה ב SMORE ולכן את שלב 4 נצרף בנפרד באתר בית הספר.

סרט קצר -הגדה של פסח- 10 המכות

הגדה של פסח-הסרט.avi