דרוזים

באוכלוסיית ישראל

היסטוריית הדרוזיים

הדת הדרוזית החלה כתנועה באיסמאעיליה. שהושפעה בעיקר מהפילוסופיה היוונית ומהגנוסיס. הדרוזים נקראים גם "בַּנו מערוף" (بنو معروف) ו"אלמווחדון" (الموحـّدون - "בני אמונת הייחוד" כלומר, המונותאיסטים). חלק מהם אומרים שמקורה של העדה הדרוזית בפלג האסמעיליה (الإسماعيلية) של האסלאם השיעי. על פי המחקר, הדת הדרוזית התגבשה במצרים בתקופת שלטונו של הח'ליף הפאטימי השישי, "אל-חאכם באמר אללה" (השופט במצוות האל, الحاكم بأمر الله) בין השנים 996-1021.

הדת היא סודית, וידועה רק לחכמים ("עוקאל" - משכילים, ידענים, נבונים), שהם מיעוט העדה; שאר ההדיוטות ("ג'והאל" - בורים) אינם מכירים את הדת. ספרי הדת הדרוזיים שמהם נלמדים רזי הדת נקראים אגרות החוכמה.

הדרוזים באוכלוסיית ישראל

היכן הדרוזים יושבים - מכלל האוכלוסייה

מרכזי היישובים הדרוזים בישראל, נמצאים בכרמל, בגליל וברמת הגולן. בסוף שנת 2011 מנו הדרוזים 129.8 אלף בני אדם המהווים כ-1.65 אחוזים מאוכלוסיית המדינה, ו-8.3 אחוזים מהערבים בישראל, אף על פי שרובם אינם רואים עצמם כערבים.

ב-1950 היו הדרוזים (באלפים) 14.8 וב-2014 היו 134.4.

היישוב הגדול ביותר היה "עיר כרמל" (דאלית אל-כרמל ועספיא), שבו 22 אלף איש.

שפת דיבור

הדרוזים הם דוברי ערבית בניב המיוחד להם, הדומה לניבים סוריים של ערבית.

יחסים בין הדרוזים לערבים

יחסי הדרוזים עם היהודים בארץ ישראל היו טובים מאז ומתמיד.

תעסוקה בישראל

דרוזים בצה"ל

גם לפני החלת חוק שירות חובה בצה"ל על הדרוזים, שירתו דרוזים בצה"ל על בסיס התנדבותי, במסגרת גדוד שכלל דרוזים, בדואים וצ'רקסים.

הם בעיקר משרתים כגששים וממלאים תפקידים בשטח.

דרוזים בצבא.

מצוות

  1. שמירת הלשון - היה תהיה לשונך לשון אמת,כנות, נאמנות להבטחה, הימנעות מרכילות ושמירת סוד.
  2. הגנה על האחים - עזרה לדרוזי כשהוא נתון בצרה (פיזית, או רוחנית; מקביל להגד "לא תעמוד על דם רעך").
  3. הימנעות מעבודת אלילים וצלמים.
  4. התנערות מן השטן והימנעות ממעשי רשע.
  5. ייחוד האל בכל עת.
  6. קבלת מעשי האל.
  7. השלמה מוחלטת עם הגזירות הנסתרות והנגלות של האל

מה מאפיין אותם?

לבוש:

לבוש אישה דתייה - עליה לכסות את כל אברי גופה, בקיץ ובחורף, כדי לא לעורר תאוות גברים, ולמען שמירה על עקרונות הדת (צניעות וכו').

לבוש כלה - אמורה להתלבש גם כן לבוש דתי מלא ללא כל חריגה.

לבוש אישה חילונית - לובשת בגדים על פי הקיים באופנה ובחנויות, על פי טעמה, העדפותיה ויכולתה הפיננסית.

האישה הדרוזית המבוגרת לא נוהגת ללבוש מכנסיים, למרות שבעצם היותה חילונית, לא חלים עליה חוקי לבוש מסורתיים. אישה שלובשת מכנסיים, היא אישה העובדת בקרב החברה הישראלית.

טקסים ומנהגים:

טקסי נישואין - הליכי הנישואין דומים בקווים כללים לאלה המקובלים בכלל החברה הערבית.

אנשים בולטים בקהילה הדרוזית

האנשים הכי חשובים בדת הדרוזית הם ה"עוקאלים" שהם החכמים הנבונים הדתיים שהם מיעוט העדה והם היחידים שמותר להם לקרוא בספרי הקודש ולהתעסק בדברים הקשורים לדת.