Prijímacie skúšky

Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou

na školský rok 2016/2017

pre viac informácií sledujte webovú stránku školy: gymmoldava.sk

Predprijímačkové kurzy

Už tradične naša škola ponúka bezplatné predprijímačkové kurzy z matematiky a slovenského jazyka. Viac informácií na tel.č. 055 460 21 38

Ponúkame

formy štúdia

  • osemročné štúdium
  • štorročné štúdium
  • jazyková škola