למדנו ש....................

השתלמודל

נפגשנו בימי רביעי ולמדנו

בית ספר הר טוב

הכי טוב שיש
מגמת קולנוע חוגגת חנוכה בתיכון הרטוב