Sir Tim Berners-Lee

Gan Ffion Griffiths 9Ll

Wybodaeth Cyffredinol

Heddiw byddaf yn siarad am Sir Tim Berners-Lee. Cafodd Tim ei eni yn Llundain ar yr wythfed o Fehefin 1955. I rai ohonoch sydd ddim yn gwybod pwy yw e, Tim oedd y dyn wnaeth dechrau'r we. (W.W.W) Yn 2004, derbynnid Tim OBE am ei waith anhygoel. Cafodd Tim ei anfon i goleg Rhydychen, ar ddiwedd ei addysg yna, derbynnid e 'First Class Physics Degree".

Wybodaeth Ychwanegol.

  • Y wefan gyntaf oedd: http://info.cernch

  • Pwrpas y wefan, oedd cymorth i bobol oedd eisiau dechrau busnes ei hun.

  • Cafodd y wefan ei lansio ar y 6ed o Awst 1991.

  • Ar y pryd roedd Tim yn 36 blwydd oed.

  • Y cyfrifiadur cyntaf i ddefnyddio’r we oedd cyfrifiadur 'NeXt'.

Dyma fideo o Sir Tim Berners-Lee yn siarad!

NBR | The Creator of the Internet | PBS