Harkema ontmoet elkaar met Kerst

Zaterdag 22 december

Kerstontmoeting in Harkema

Zaterdagavond 22 december is het voor het eerst dat er een Kerstontmoeting plaats vindt in Harkema. Vanuit verschillende achtergronden, onder meer beide kerken, de bijbelgroep, Fusion, het Heideblomke en Hiel Gewoan en anderen, wordt er een avond rond kerst geörganiseerd die in het teken staat van samen zijn. Deze avond zal in de openlucht plaatsvinden, met een inloop vanaf 19.00 uur, daarna enkele kerstliederen en aansluitend de ruimte om vooral ook met elkaar in gesprek te komen.

Dorpsgevoel

Hoewel in Nederland over het algemeen iedereen steeds meer op zichzelf is, merken we dat dit in Harkema ook wel speelt, maar tegelijk ook dat veel mensen in het dorp nog goed contact met elkaar hebben. Dit willen we koesteren maar ook stimuleren. Daarom drukken we iedereen op het hart om elkaar deze avond te ontmoeten, buren en vrienden mee te nemen en ook degenen waarvan we weten dat die het juist nodig hebben, die misschien alleen zijn, of om andere redenen.

Ontmoeting

Midden in een drukke maand hopen we dat ieder geniet van dit moment van op adem komen, om elkaar denken. De avond zal gehouden worden op het Ds Tiesingaplein en is gratis. In de week die vooraf gaat aan 22 december ontvangt iedereen in Harkema huis-aan-huis een uitnodiging. We nodigen iedereen van harte uit.

Informele organisatie

De organisatie van deze avond is in handen van een team vrijwilligers uit beide kerken en diverse christelijke groeperingen in Harkema. Het idee voor een kerst voor-en-door het dorp is ontstaan in een informele sfeer en dit uit zich ook in de manier waarop de voorbereidingen gedaan worden. Er wordt veel waarde gehecht aan draagvlak, waarbij het dorp enthousiast wordt gemaakt om de schouders er onder te zetten, op basis van eigen inzicht en bijdrage, zonder dat dit onderling gewogen wordt. Eenheid is in dat opzicht dat we met elkaar, als hele verschillende mensen, verschillende gedachten, samen één mogen zijn als dorp.