De EIM-methode

Ontwikkeld om aangeleerde hulpeloosheid tegen te gaan

Het uitgangspunt van de methode

EIM gaat er van uit dat mensen met een verstandelijke beperking, door trainingen kunnen leren nadenken over bijvoorbeeld eigen mogelijkheden en de manier waarop zij verschillende situaties kunnen benaderen.


Wat is EIM?

EIM staat voor Eigen Initiatief Model. Het is een methode om mensen met een verstandelijke beperking te instrueren en te coachen bij het toepassen van denkvaardigheden van het dagelijkse leven.


De richtlijnen bij het uitvoeren van EIM


  • Niet meer voordoen, maar zelf laten ontdekken en bedenken.
  • Begeleiden met je handen op je rug.
  • Mensen (probeer)ruimte geven.
  • Mensen (altijd) zelf laten kiezen(dat maakt je mens).
  • Gebruik het stoplicht!