שונות

מציגה: רומי שחר

שונים אבל שווים

האחר הוא אני - שונה אבל שווה
Big image

כולם שונים אבל שווים