I jo... Què faré?

El meu itinerari

I jo... Què faré?

El graduat de l'ESO

En primer lloc, el que he de fer per continuar amb els meus estudis és treure'm el graduat dels estudis obligatoris.