למכירה בהזדמנות- מעגל למידה

מליון דולר

גירוי לכל דורש

התנסות כדי לא להתיבש

ביצוע הבנה - לפי הזמנה

סיפור מבולבל - הרציונל כנ"ל

Big image