החופש הגדול!

איזה קיטנות אתם הולכים?

איזה קיטנות יש בארץ?

הקייטנה המטיילת של רוני קריין - ילדים מדברים על הקייטנה