עבודה בשלח

1 שניים מנימוקי אליעזר: "...הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק. והנה הגיעה השעה המצווה עלינו להשלים בפעל כפינו את משאת נפשנו..."

הסבר לנימוק: ה' הוא אדוננו היחיד, ולא אף רומאי או אדם אחר יכל להחליפו. לכן עלינו לעשות את אשר ציווה עלינו ולמות כבני חורין.

"...אוי לבני הנעורים אשר יפרכו את היסורים הרבים את כח עלומיהם, ואוי למלאי הימים, אשר יכשל כח זקנתם לשאת את הצרות..."

הסבר לנימוק: מסכנים הנערים אשר לכל המשך חייהם יהיו עבדים ולכן יסבלו מכך לאורך זמן רב , ומסכנים הזקנים אשר לא יוכלו לשרת כעבדים, וימותו מהתשישות הרבה.


2 שני נימוקים נגד הבחירה בהתאבדות כפתרון שאליו נקלעו אנשי מצדה: אין קידוש במוות! האדם צריך להלחם ולהמשיך לחיות כל עוד ביכולתו, גם אם זה אומר להיות עבד לאדם אחר, ואחרי הכל ישנם דברים הגרועים בהרבה מאשר להיות עבד. כמו כן, מבחינת היהדות אסור להתאבד.

Big image
מצדה - סיפור המרד