Топологија рачунарских мрежа

Врсте Топологија

Топологија представља начин организације рачунара у рачунарске мреже. Она је у одређеној мери повезана са врстом каблова који се користе, углавном су то оптички или бакарни каблови, а међу бакарним коаксијални или каблови са упреденим парицама. Такође, топологија је повезана и са мрежном архитектуром.
Big image

Топологија звезде

У топологији звезде сваки рачунар је повезан са једним централним рачунаром који је истакнут у односу на остале и преко тог рачунара се врши комуникација, тако да овакав тип везе није равноправан. Овакве мреже се лако проширују због тога што је сваки рачунар на мрежни разводник повезан посебним каблом. Такође, ако један рачунар откаже, остали рачунари без обзира на то, настављају да комуницирају међу собом. Најосетљивија тачка ове топологија је централни разводник - сервер. Мрежа између неког рачунара у мрежи и сервера назива се клијент - сервер мрежа.

Недостаци овог типа топологије виде се у кабловима који су потребни за сваки рачунар у мрежи,а уједно може доћи и до оптерећености сервера.

Big image

Топологија магистрале

Магистрала је јединствени комуникациони канал којим се обавља саобраћај и заједнички је свим чворовима, начин комуникације код ње се назива етернет. Предност ове мреже је лако додавање и уклањање чворова из мреже, а ако неки чвор на мрежи престане с радом, то нема утицаја на остале чворове и рад мреже.

Недостаци : Може да се догоди, због времена потребног да сигнал путује кроз мрежу, да два чвора установе да је магистрала слободна у исто (или приближно исто) време и да оба пошаљу своје пакете. У таквом случају долази до судара две поруке. Што је на мрежи мањи број судара, то је мрежа ефикаснија.

Big image

Прстенаста топологија

Ово је тип равноправне мреже ( peer- to -peer). У топологији прстена (ring) сваки чвор је повезан са још два тако да везе чине кружну конфигурацију. Послата порука путује од чвора до чвора у прстену. Поруке, најчешће, иду само у једном смеру да се не би судариле.

Предност мреже је мања комплексност, пошто су путеви порука одређени конфигурацијом мреже, тј. порука аутоматски путује до следећег чвора у мрежи.
Недостаци су: тешко додавање нових чворова, квар на неком чвору, активној компоненти или било који прекид конфигурације прстена увек доводи до прекида рада целе мреже.

Big image

Хибридна топологија

Хибридна топологија представља комбинацију два типа топологија. Код ове топологије, осим веза карактеристичних за друге топологије, постоје и додатне везе међу неким чворовима. Она је уједно и неспецифична и њен облик може у великој мери да варира од једне до друге конфигурације.

Big image

Топологија стабла

Топологија стабла се користи при испоручивању услуга кабловске телевизије. Предност се огледа у томе што ј емрежу лако проширити једноставним додавањем још једне гране.

Недостаци су ти што ако "корен" постане неисправан, цела мрежа постане неисправна. Тип уређења је хијерархијски, а уколико оно постане сувише велико долази до проблема у приступу.

Big image

Погледајте следећи видео веома је интересантан :)

Иако је већином реч о интернету може се схватити како путују информације
WARRIORS OF THE NET [Full]