TRAINING MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

WEEK 6 en WEEK 7

REFLECTIE WEEK 5

Deze week werd er door middel van een casus alle eerder beschreven modellen toegepast. In de eerste ronde speelde ik mee als Jongsma; een jonge ambitieuze chauffeur die op zoek is naar doorgroei mogelijkheden en graag naar het buitenland wil gaan. Het uiteindelijke gemeenschappelijke doel was het toewijzen van de nieuwe vrachtwagen aan een chauffeur.

De vergadering begon meteen wat moeizaam door een onduidelijke en niet kloppende beeldvorming. Olaf deelde mee dat er al een keuze was gemaakt wie de vrachtwagen zou gaan krijgen waardoor er binnen de groep meteen werd gereageerd. Olaf viel de groep aan; door dit te zeggen voelde de groep zich niet serieus genomen 'waarom zitten we hier dan eigenlijk??!'. Als reactie op het aanvallende gedrag van Olaf reageerde de groep verdedigend: 'oneerlijk' 'waarom zitten we hier dan' 'wie krijgt hem dan' etc. Nog voordat Olaf eigenlijk een structuur had neergelegd was de 'hel' al losgebarsten binnen de groep. Dit is een duidelijk voorbeeld van het feit dat een kloppende en duidelijke beeldvorming erg belangrijk is voor het verdere groepsproces en de vergadering.

Olaf werd overgenomen door Chrissy die eigenlijk opnieuw begon met het scheppen van een beeldvorming om zo de orde te herstellen en ervoor te zorgen dat er een duidelijkere structuur zou komen. Uiteindelijk zijn we binnen de tijd niet tot een consensus gekomen, helaas.

Je merkt dat wanneer iedere speler een rol heeft (inclusief een rolbeschrijving) de vergadering een stuk heftiger wordt omdat iedereen zich helemaal gaat uitleven. Wanneer ik kijk naar mezelf en naar mijn eigen rol miste ik heel erg het krijgen van erkenning en het feit dat je gehoord wordt. Doordat ik als een na laatste in het rondje zat laaide de discussie alweer op voordat ik aan de beurt kwam, zo heb ik bijna geen kans gekregen om te zeggen wat mijn situatie is en wat mij mening is in het geheel.

Na de pauze is de casus nog een keer geoefend met anderen personen, ik heb toen de rol van observant bekleed. Voor de analyse van het tweede spel, zie opdracht 1.

Deze een na laatste training vond ik erg verhelderend met betrekking tot de verschillende modellen. Ook kreeg bijvoorbeeld de Rood van Leary meer vorm, doordat je tijdens het spel verschillende gedragingen tegen komt en ziet hoe er op gereageerd wordt en/of eventueel wordt doorbroken.

OPDRACHTEN

OPDRACHT 1 'analyse maken'

Binnen het tweede spel heb ik meerderen keren de Roos van Leary voorbij zien komen:

1. Claudia gaf een echte leidende introductie/inleiding waardoor de groep volgde in haar structuur.

2. Doordat Renee in het begin redelijk vaak mensen afkapt en geen waardering toont voelen de anderen zich aangevallen

3. Deborah laat aanvallend gedrag zien t.o.v. Olaf door te zeggen dat zij graag ook naar het buitenland wil rijden waardoor Olaf verdedigend reageert (het is zijn functie en het zijn zijn ritten).

4. Deborah roept samen gedrag op door iets te zeggen waarbij ze niet alleen aan zichzelf denkt maar ook aan Olaf waardoor er een samen gevoel ontstaat.


Claudia:

- zet een hele duidelijke beeldvorming neer; wat gaan we behandelen en hoe gaan we dat aanpakken

- de situatie en het probleem worden meteen concreet gemaakt

- Claudia is er S1, in het begin is dat passend daarna wordt het iets té veel en kan de groep eigenlijk bijna niet op elkaar reageren.

- In het tweede gedeelte laat ze meer los en krijgt de groep meer de kans om te reageren op elkaar.


Renee:

- Stelt zich soms wat lomp op "daar hebben we het nu niet over"...

- Kapt veel af waardoor de groep onrustig wordt en zich niet gehoord voelen

- Er wordt geen erkenning gegeven.

- Uiteindelijk verminderd ook dit gedrag en haakt ze bijv. ook goed in wanneer Olaf een concessie doet.


Ik vond bij dit spel heel goed merkbaar dat wanneer je de touwtjes te lang te strak houdt de groep echt gaat steigeren. Het is dus van belang om een goede beeldvorming neer te zetten en een goede structuur waardoor de groep daarna meer zelf naar een oplossing kan gaan. Ook zie je duidelijk wat erkenning doet met een groepslid en vooral ook wat niet erkennen doet met een groepslid.


OPDRACHT 2 'balans opmaken'

Op dit moment ben ik in de meeste gevallen een S2/S3. Wat ik tijdens de training heb geleerd is het niet te veel loslaten van de groep. Wanneer ik als leidinggevenden de vergadering voorzit merk ik dat ik het moeilijk vind om een balans te vinden tussen de groep zijn gang laten gaan en ingrijpen. Daarbij vind ik het ook moeilijk om een geschikt moment te vinden om in te grijpen. Wel heb ik het gevoel dat ik goed kan aanvoelen wanneer er welke leiderschapsstijl gewenst is; wanneer een groep in de start fase maar niet op weg komt --> hebben zij iemand nodig die ze even aan de hand neemt, maar wanneer er sprake is van een groep die zelfstandig werken en waarbij de samenwerking prima verloopt --> kies je voor een meer coachende rol je helpt wanneer het nodig is of wanneer iemand er om vraagt.

Als projectgroep zitten we in de 'performing' fase; waarbij we echt aan het afronden zijn richting de 'adjourning' fase. We werken als groep goed samen en weten ook elkaars kwaliteiten en ook elkaars valkuilen zodat we die snel herkennen en dat bespreekbaar kunnen maken.

Verder had ik voor deze training nog niet eerder gewerkt met de Roos van Leary. Dit model is erg interessant en er valt ook veel aan terug te koppelen. Wel vind ik het een model waarover je langer doet om het echt te beheersen, ook vanwege het feit dat het niet altijd zal werken. Ik sta nu in de fase dat ik het model begrijp en dat ik weet hoe het werkt en hoe ik het kan toepassen, maar waarbij de toepassing zelf nog moeizaam verloopt en ik het tijdens een vergadering soms niet zie (het gedrag wat iemand laat zien).OPDRACHT 3 'oefenen'

n.v.t.

REFLECTIE WEEK 6

Deze laatste training stond in het teken van het assessment. Maar voordat we echt daar mee gingen oefenen deden we eerst nog een andere casus, namelijk het spel: De Bijenkorf. Waarin ik de functie bekleedde van een van de managers. Dit spel was weer net even anders als de voorgaande spellen omdat naar mijn mening waren de rolbeschrijvingen minder uitgebreid waardoor je iets minder snel extreme rollen gaat krijgen. Het spel werd geopend door Luuk die duidelijk wat punten miste binnen de beeldvorming waardoor er meteen vragen vanuit de groep kwamen. uiteindelijk stond de beeldvorming er en kon het rondje beginnen (wat vinden jullie ervan....) dit rondje verliep vrij rustig. Na Luuk was het de beurt aan Lieke die op een rustige maar duidelijke manier structuur aanbracht en er voor zorgde dat de discussies rustig verliepen. Op een gegeven moment had Renee zowel mijn als Marlou's manier van leiding geven onderuit gehaald waardoor er een moment bestond om daar eens even flink tegen in te gaan maar toen greep Lieke meteen in waardoor het rustig bleef binnen de groep (RvL: Renee liet aanvallend gedrag zien, waarop Marlou verdedigend wilden reageren maar Lieke onderbrak dat gedrag door Leidend op te treden).

Uiteindelijk eindigde Genaut het spel, die eigenlijk erg rustig was maar toch wel ingreep waar nodig, en kwamen we al groep voor de eerste keer (!!!!) tot een consensus.

Na de pauze gingen we aan de slag met een oefenassessment waarbij ik ging observeren.

Je merkt dat iedere leidinggevenden het al een stuk beter deed dan de casussen daarvoor. Er werd een goede beeldvorming neergezet, er werd ingegrepen waar nodig en vragen werden in de groep gelegd. Dat wat wel echt miste was een duidelijke structuur, vanaf het begin was er geen structuur neergezet waardoor elke leidinggevenden het zelf ging doen maar toch net weer anders als zijn voorganger waardoor er uiteindelijk 4 verschillende structuren worden neergezet. met als gevolg dat de groep meer bezig was daarmee dan met het maken van keuzes. De groep is dan ook niet tot een consensus gekomen, helaas.


Ook deze training was erg leerzaam, ik merk dat ik het leuk vind om mee te spelen maar ook een keer te kunnen observeren binnen een training. Door mee te spelen kun je achteraf bij jezelf na gaan waarom je reageert op die specifieke manier of juist helemaal niks van je laat horen. terwijl wanneer je de groep observeert je echt het geheel bekijkt ook valt de Roos van Leary en bijbehorend gedrag sneller op wanneer je van een afstandje toekijkt.

START FORMULIER

leerdoel: eigen argumenten kunnen loslaten in belang van het groepsproces


S - Binnen een tijdsbestek van ± 20 min. met een groep de keuze maken welk personeelslid als eerst ontslagen zal worden, en wie er (in volgorde) zullen volgen.


T - Zowel het geven van je eigen mening als het aanhoren van anderen meningen. Daarbij is het ook van belang dat je jouw mening duidelijk onderbouwt.


A - Voor dat de vergadering begon had ieder groepslid de tijd om een rangorde te maken en daarbij ook te bedenken waarom, zodat je jouw mening goed kan onderbouwen. tijdens de vergadering wil iedereen zijn zegje doen waardoor het steeds snel tot een chaos uitloopt. er worden verschillende manieren gevonden hoe we gaan bepalen wie er als eerst en wie er als laatst wordt ontslagen. Doordat we als groep steeds in een zelfde patroon van discussie vallen worden er criteria opgesteld waarvan we vinden dat die belangrijk zijn, om zo uiteindelijk een keuze te kunnen maken. Door de criteria en de tijdsdruk die meespeelt komen we met de groep uiteindelijk tot een consensus


R - Het groepsresultaat is er. Wel vond ik het erg moeilijk om op sommigen punten echt te moeten toegeven, uiteindelijk ben ik redelijk tevreden met het resultaat. Maar het blijft voor mij erg lastig om mijn argumenten aan de kant te zetten, omdat ik er dan op dat moment helemaal achter sta. Door uiteindelijk toch wat water bij de wijn te doen zijn we als groep er wel uitgekomen samen.


T - Volgende keer wil ik meer vragen naar waarom anderen mijn argumenten minder vinden, in de hoop dat het voor mij dan ook duidelijker wordt en hopelijk makkelijker om uiteindelijk mijn argumenten aan te passen of achterwegen te laten.

CONCLUSIE/SAMENVATTING

Deze training was vanaf het begin erg leuk en actief, mede door een andere opstelling en door een andere manier van werken, werd ik erg gemotiveerd om mee te doen. Voor de eerste keer een training van 3 uur die voorbij vloog!

Aan het begin van de training had ik als leerdoel opgegeven: het geven van feedback in een managersrol. Ik heb aan dit leerdoel niet heel erg kunnen werken, simpelweg omdat de training niet aansloot bij dat wat ik dacht te gaan doen. Wel heb ik enorm veel anderen dingen geleerd. zoals het feit dat een nieuwe manier van een training geven heel veel mensen nieuwsgierig maakt en motiveert, ook de manier waarop alles wat uitgelegd is tijdens de trainingen om je heen te zien is waardoor je steeds even kan kijken mocht je iets niet weten. Verder heb ik zelf echt geleerd hoe belangrijk het is om een sterke beeldvorming neer te zetten, elke training kwam toch weer terug dat mede daardoor de vergadering minder lekker liep. Ook heb ik geleerd dat ik het moeilijk vind om in te grijpen als leidinggevenden maar dat dit wel soms echt nodig is om de orde te bewaren.

Samenvattend vond ik het een frisse, motiverende en leerzame training.

FEEDBACK

Als tip zou ik graag willen meegeven: Om bij de training waarin de Roos van Leary wordt uitgelegd, tijdens een casus te onderbreken wanneer er 'gedrag' merkbaar is en hierbij steeds kort uit te leggen hoe je hierop kan reageren. Tijdens de laatste training is het zo wel gedaan en ik vond dat erg leerzaam omdat je toch al snel als je daar zit het overzicht niet meer zo hebt.


Verder vond ik het echt een TOP training, en zou ik willen dat meer trainers zijn of haar training op zo'n verfrissende en vernieuwende manier zouden aanbieden. eindelijk een keer wat anders :)