Fitness origo en insertie

Dylan werkman en sayan

Musculus pertoralis

Functie

adductie, endorotatie, anteflexie, detractie, protractie, inademingshulpspier


Origo

Sleutelbeen, membrana sterni, kraakbeen van het 2e - 6e rib, voorste blad van de rectusschede


Insertie

crista tuberculi majoris