שלטון

ניהול המדינה בפועל.

מה זה שלטון?

כלל מוסדות הממשל המשליטים חוק וסדר, ואחראים לניהול סדיר ותקין של המדינה בכל תחומי החיים.

מה משותף לכל המילים הבאות?

בריאות, רווחה, חינוך, פנים, חוץ, ביטחון, ביטחון פנים, תרבות, ספורט, תקשורת, אוצר, תעשייה ומסחר ומדע?