Coláiste Iontach

Is scoil lánchailíní i

Eolas

Tá Coláiste Iontach suite I gCorcaigh. Tá an scoil ana acaduil. Tá mile paisti sa scoil seo mar tá an scoil go mór I. Tá an scoil lánchailini I. Tá an eide scoil gorm agus glas. Tá a lan aiseanna scoile ina measc leabharlann, gleachaiocht, seomra ceol, cistini, halla spoirt, seomra leadóg bhoird, saotharlann eolaiocht, linn snámha, seomra riomhaire agus amharclann. Tá a lán abhair scoile freisin, gaelige, mátamaitics, gráifaic theicniuil, tireolaiocht, eolaiocht, tios, ceol, stair, reiligiún, corpoideachas, ealáin, bearla, riomhairi, fraincis, spáinnis, lódailis agus sinis.

Aiseanna na scoile