"TST - Typing speed test"

състезание по информационни технологии