המסע לפולין

יש הטוענים שנסיעה לפולין זה דבר מיותר, מסוכן ומטעמים אידאולוגיים אין צורך במסע זה. אך אני מתנגדת לטענה זו ובעד המסע לפולין

ראשית המסע מאפשר לימוד רגשי וחווייתי המחזק את הזהות היהודית והישראלית של התלמידים ואת הקשר שלהם למדינה ולערכיה ולקדם את הרצון לתרום למדינה לדוגמה לאחר שחזרו מהמסע לפולין גילו שיודעים יותר על הודות השואה והמדינה והביאו יותר רגש מאשר אלו שלא יצאו למסע. שנית המדינה ומוסדות החינוך פועלים לשילוב תלמידים מכל השכבות במסע באמצעות מלגות והגבלת התשלום לחברת הנסיעות באמצעות המכרז לדוגמה משרד החינוך הוזיל את מחיר של המסע לחצי מחיר ובזכות הוזלת המחיר יוצאים יותר תלמידים וזוכים בחוויה זאת. נוסף לכך אין תחליף לביקור שבו הראה השואה והתרחשו האירועים מבחינת היכולת ללמוד ולהבין את נושא השואה הנוכחות במקומות שבו קראו המעורות ממחישה לתלמידים את ההיסטוריה בדרך שהיא אפשר להשיג בשיעורים או בסיורים בארץ לדוגמה תלמידי כיתות י'א- י'ב סיפרו שאחרי המסע יותר הפנימו את מאורי השואה בגלל שהם ביקרו במקומות אלו בצורה מוחשית ולא דווקא בבית הספר שמספרים את השואה כי אינם יכלו לדמיין בצורה גבוהה.

מצד שני יש הטוענים שמסע זה מלווה בכאב רב ואינם מסוגלים לעמוד בזה.

לסיכום אף על פי שמסע זה מלווה מצער זהו מסע של פעם בחיים עם המון חוויות , מידע עבור השואה, שמחה כי יש ארץ ישראל והתקרבות לה' ולהיותו יהודי גאה ועוד.

תיכון הראל המסע לפולין 2013 Harel High School - the trip to Poland