Het Loyalty Refund plan

Samenwerken, belonen & besparen in de werving en selectie

Eagle Diensten BV denkt met u mee!

Eagle Diensten BV is per medio 2013 aangesloten bij Wervingsfee.nl.


Langdurige samenwerking met Eagle Diensten BV trachten wij tot nu toe te belonen met kwalitatief sterke dienstverlening. Het´Loyalty Refund Plan´ van Wervingsfee.nl maakt het mogelijk dit uit te breiden met een beloning in de vorm van een terugbetalingsopbouw in de vorm van een ‘Loyalty fee’.


De voordelen voor u als loyale klant, met het ‘Loyalty Refund plan’

Het ‘Loyalty Refund Plan’ van wervingsfee.nl: Het bevorderen van samenwerking, het waarderen van klantloyaliteit en het besparen op de inkoopkosten van personeel.


Het ‘Loyalty Refund Plan’is ontwikkeld op basis van drie principes, namelijk:


1. Bij herhaalde samenwerking met een W&S bureau wordt een ‘Loyalty fee’ opgebouwd.

De enige voorwaarde is dat het betreffende W&S bureau is aangesloten bij Wervingsfee.nl.


2. Geen extra werk voor het W&S bureau: wervingsfee.nl waarborgt met deze dienst dat de

opdrachtgever daadwerkelijk de opgebouwde fee ontvangt.


3. De groei van de ‘Loyalty fee’ kan simpel en snel worden ingezien, via de website

of hiervoor speciaal ontwikkelde ‘Loyalty Refund Plan’- Appvan wervingsfee.nl.


Het ‘Loyalty Refund Plan’

Als werving- en selectie bureau is het van belang de behoeften van de (potentiële) opdrachtgever te kennen om de gevraagde kwaliteit te kunnen waarborgen. In de huidige tijd van onzekerheid en besparingen selecteren opdrachtgevers hun personeel in verhoogde mate op inkoopkosten en is het switchen van bemiddelingspartner per opdracht vanuit dit oogpunt eerder regel dan uitzondering geworden.


Door middel van het ‘Loyalty Refund Plan’ wordt ingespeeld op zowel de behoefte van de opdrachtgevers om op inkoopkosten te besparen als op de behoefte van bemiddelaars om ruimte te krijgen om de klant daadwerkelijk te leren kennen- wat ten goede komt van de kwaliteit van het personeel! Bij herhaalde samenwerking kan de bemiddelaar de opdrachtgever vanaf nu extra belonen door middel van de ‘Loyalty fee’. Wervingsfee.nl waarborgt met dit ‘Loyalty Plan’ de benodigde handelingen.


De aangesloten W&S bureaus zien herhaalde opdrachten vanuit dezelfde opdrachtgever als een compliment. Vanzelfsprekend kiest een opdrachtgever voor een bemiddelaar dat hoge kwaliteit en scherpe tarieven hanteert. Deze basis van samenwerking wordt door middel van het ‘Loyalty Refund Plan’ bevorderd en beloond.


Voor registratie en het downloaden van de Loyalty Refund Plan App

verwijzen wij u graag naar de website: http://www.wervingsfee.nl


Verdere voordelen van dit ‘Loyalty Refund Plan’en algemene informatie wat betreft Eagle Diensten BV en de aansluiting bij Wervingsfee.nl worden in deze brochure weergegeven. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de contactpersoon van Eagle Diensten BV:


Urnie Koorndijk:

M: +31 (0)6 22 79 73 62Eagle Diensten BV

Opstijgen met Eagle Diensten BV

Eagle Diensten BV is een landelijk opererend uitzendbureau met een personeelsbestand van meer dan 130.000 potentiële arbeidskrachten. Via onze website is het mogelijk deze profielen in te zien, bij Eagle Diensten BV houden wij namelijk van inzicht en overzicht: www.komhogerop.nl


Eagle Diensten BV is een organisatie met een unieke aanpak. De ingrediënten van een goede arbeidsbemiddeling houdt meer in dan uren maken. U komt capaciteit te kort en heeft een project dat af moet. Toch heeft u tegelijkertijd kwaliteit hoog in het vaandel staan. Eagle Diensten BV sluit hierop aan en werkt precies zo. Wij maken waar wat wij in onze slogan beloven:

‘Kom hoger op!’


Door onze specifieke ervaring met binnendienst- als buitendienstfuncties weten wij vanuit Eagle Diensten BV wat uw behoeften zijn. Qua branches zijn onze arbeidskrachten met name ervaren in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, beveiliging en de bouwsector.


Deadlines, productie, prestatie, materialen, gereedschappen, veiligheid etc.

Met ons komt u hogerop. Uw project is tenslotte ook ons project.


Digitaal Online Planbord

DOP is voor het inzetten van technisch personeel van collegiale in- en uitleen, ZZP-ers en uitzendkrachten.


Voorheen werden uitzendkrachten en ZZP-ers beschikbaar gesteld en sinds kort hebben wij een Digitaal Online Planbord (DOP), waarbij bedrijven (projectleiders en inleners) kunnen aangeven wanneer ze hun eigen personeel beschikbaar hebben of juist wanneer ze collega personeel nodig hebben! U zou kunnen zeggen; dit kennen wij al!!! En toch doen wij het anders.


Het verschil wordt duidelijk bij het plaatsen van een project waarin u aangeeft personeel nodig te hebben.

>> U heeft 3 mogelijkheden om aan te geven onder welke condities het project wordt

uitbesteed.

>> Bij het plaatsen van een project kunt u aangeven welke doelgroepen mogen reageren.

>> Bij reageren wordt een onderscheid gemaakt van twee methodes.


Drie mogelijkheden van uitbesteding:

1. Doelgroepen mogen pas reageren als ze akkoord gaan met het aangegeven maximaal

aantal te factureren uren.

2. Voor een onderaannemer die sterker is in uitvoeren dan calculeren geeft u een globale

totaalsom aan, waarvoor u het project wilt uitbesteden.

3. Doelgroepen mogen reageren door een uurtarief op te geven waarvoor zij kunnen starten.


U kunt uit drie doelgroepen kiezen die mogen reageren, namelijk:

1. Alleen een collega-installateur.

2. Alleen een ZZP-er.

3. Alleen een uitzendbureau.

*Een combinatie van twee of drie van de bovenstaande doelgroepen is ook mogelijk.


Onder reageren verstaan wij twee mogelijkheden:

1. Uw contactgegevens worden vrijgegeven zodat de doelgroepen contact met u kunnen

opnemen.

2. Doelgroepen moeten eerst bieden op het project alvorens zij contact met u kunnen

opnemen.

- Indien u aangeeft dat zij een uurtarief moeten aanbieden om het project uit te voeren,

ontvangt u een CV met het uurtarief per mail.

- Indien u aangeeft dat ze een maximaal aantal uren mogen factureren, ontvangt u een CV met het uurtarief per mail, waarvoor zij het project willen uitvoeren tegen het opgegeven maximaal aantal uren.

- Indien u een globale aanneemsom heeft aangegeven waarvoor zij het project mogen

uitvoeren, ontvangt u een CV met een bod per mail waarin het totaalbedrag is opgenomen waarvoor zij het project willen uitvoeren.


Op deze manier is er een centraal meldpunt voor collega bedrijven, ZZP-ers en uitzendbureaus om de behoeftes van dat moment kenbaar te maken.


Zo bent u dus ook verzekerd van de juiste "know how", u wint bovendien gunst bij een collega bedrijf, wat weer bij een volgende gelegenheid in uw voordeel kan werken.


U heeft er geen voordeel bij om uw eigen personeel onnodig op een project te zetten door gebrek aan werk, terwijl uw collega bedrijf hem wellicht nuttiger kan inzetten.


De uitdaging in deze tijden van crisis is te groot voor u alleen.

Alleen heeft u kracht, maar met z'n tweeën bent u sterker.


Wordt als ZZP-ers gevonden of biedt op projecten

Naast het uitzenden van personeel beheert Eagle Diensten BV een groot bestand aan ZZP-ers want sommige opdrachtgevers werken liever met ZZP-ers dan andere partijen.

Voor ZZP-ers waarborgt Eagle Diensten BV continuïteit in de planning, voor opdrachtgevers waarborgen wij naast de bemiddeling de aanlevering van de benodigde documenten.


Wat is nieuw?

Opdrachtgevers geven nu aan voor maximaal hoeveel uren u een project kunt uitvoeren of ze geven een richtprijs aan van het aanneemsom. Veel ZZP-ers kunnen beter uitvoeren dan calculeren. Dit geeft de ZZP-er eerder de gelegenheid te bieden op een project. Hij weet namelijk bij welke aanneemsom de opdrachtgever tevreden is met zijn winst.


Nu rest alleen de kwestie of u als ZZP-er ermee uitkomt. Daarnaast zijn er ook gewone projecten waarbij de ZZP-er het uurtarief kan aanbieden waarvoor hij wilt werken.


Het Platform biedt uitkomst voor zowel ZZP-ers (aanvragen van opdrachtgevers in overzicht) als opdrachtgevers (overzicht van beschikbare ZZP-ers).


Big image