עליה ראשונה

זכרון יעקב

זכרון יעקב בת 130

ייסודה של העיר

Saturday, March 18th 1882 at 9pm

זכרון יעקב, ישראל

Zikhron Ya'akov, Haifa District

ביבליוגרפיה