ישראלי זה אני

מגישים: נועם סיטון וסבתא פנינה אפל

ישראל מולדתי, שפתי עברית והמיוחד בארצי זו עזרה הדדית.

סמליה הם: התנ"ך, המנורה וההמנון

ופניה לשלום!

Big image