יום הסוכרת הבינלאומי בבית ספר הדר.

כי אפשר למנוע את המחלה .

יום הסוכרת הבינלאומי - "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא" | The Bakery