Antibioticagebruik veehouderij

Wat de rol van het gebruik van antibiotica in de veehouderij is bij het optreden van antibioticaresistentie?

Dieren kunnen antibiotica nodig hebben bij infecties met bacteriën. Echter te veel en onjuist gebruik van antibiotica, kan er toe leiden dat bacteriën in deze dieren resistent worden. Deze resistente bacteriën kunnen zich verspreiden en overgebracht worden via voedsel, contact tussen dieren en mensen en het milieu. Hierdoor kunnen ook deze resistente bacteriën die nu ook op mensen leven andere bacteriën resistent maken door middel van conjugatie. Door conjugatie kunnen verschillende soorten bacteriën DNA uitwisselen. Er ontstaat een open verbinding tussen bacteriën en door de ontstane opening wordt door middel van een plasmidecopie DNA uitgewisseld. Op deze manieren kunnen andere bacteriën ook antibioticaresistent worden. Dat kan er toe leiden dat antibiotica niet meer goed werken bij mensen. Daarom zijn er in de veehouderij regels gekomen over het gebruik van antibiotica. In de veehouderij wordt er vaak op grote schaal gebruik gemaakt van antibiotica. Niet altijd wordt er goed nagedacht over de gevolgen.

Hoe staat Nederland ervoor met het gebruik van antibiotica bij veehouderijbedrijven in verhouding tot het gebruik in andere landen.

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij was in Nederland vrij hoog, vergeleken met andere landen. Opmerkelijk om te zien is dat de Scandinavische landen heel weinig antibiotica gebruiken in de veehouderij. Vooral in en rond het jaar 2007 werd er in Nederland heel veel antibiotica gebruikt in de veehouderij. Om dit probleem aan te pakken werd daarom afgesproken dat in het jaar 2013 het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 50% gedaald moest zijn.

Hoe staat Nederland er tegenwoordig voor?

Uit de testresultaten blijkt dat de afspraken hebben geholpen, het gebruik van antibiotica in de veehouderij is met meer dan 50% gedaald tussen 2007 en 2013. Nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat in 2015 het gebruik met 70% is gedaald.
Big image

Wat betekent antibioticaresistentie voor het behandelen van infecties in ziekenhuizen?

Een infectie door resistente bacteriën is moeilijk te behandelen, omdat de meeste antibiotica de bacteriën niet meer kunnen doden of remmen in hun groei. Door teveel of verkeerd antibioticagebruik, kunnen steeds meer bacteriën de werking van antibiotica weerstaan. In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen. Dit zou betekenen dat een nu gemakkelijk te behandelen infectie dan tot een ernstige ziekte zou kunnen leiden. Ook zullen er dan vaak zeer ingrijpende maatregelen moeten worden genomen omdat mensen niet meer met antibiotica genezen kunnen worden. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica heeft de afgelopen jaren relatief stilgelegen, omdat de ontwikkeling van nieuwe middelen relatief duur is en voor de farmaceutische industrie minder aantrekkelijk is geworden. Dit maakt de resistentie problematiek nog ernstiger, gelukkig worden er op dit terrein thans ook nieuwe initiatieven ontplooid.

Hoe kunnen de maatregelen die de overheid wil nemen het probleem van antibioticaresistentie verminderen?

Het antibioticagebruik in de veterinaire sector moet drastisch en op korte termijn terug gedrongen worden. Dit is al een paar jaar op gang en blijkt uiterst succesvol. Door het afnemen van antibioticagebruik in de veterinaire sector zal de antibioticaresistentie bij mensen ook afnemen. Ook zijn er strengere regels over de hygiëne binnen de veehouderij zodat bacteriën minder snel worden overgedragen tussen dier en mens. Op dit moment gaat het heel goed, door de nieuwe maatregelen neemt het antibioticumgebruik drastisch af. Hierdoor wordt de kans op antibioticaresistentie bij mensen steeds kleiner.

Video antibioticaresistentie.

Hoe onstaat resistentie tegen antibiotica? - Een animatie