вработи се

на неопределено време - доживотно

Big image

САМИ ВРАБОТЕТЕ СЕ ОВДЕ ЗАСЕКОГАШ


Бесплатна месечна обука во форма на лекција лансирна преку спонзорот.

Сите датотеки и материјали се преведени на разбирлив јазик.

Постојат неколку начини на заработка.

Ве очекуваме во нашиот тим.

КРЕИРАЈА СВОЈАТА ИДНИНА

БИДИ УСПЕШЕН - БИДИ ПОНОСЕН НА СЕБЕ - БИДИ ЛИДЕР

Компанијата е креирана да им овозможи на сите оние кои поседуваат компјутер и интернет конекција, да се вклучат во светски распространетата револуција на електронска трговија. Сите оние кои се полнолетни можат бесплатно да станат соработници со едноставно зачленување.
ТРЕБА ДА БИДЕМЕ ПРИЈАТЕЛИ НА FB

Тука е целата комуникација и помош од спонзорот.

SFI - Pocetni koraci (novembar 2016)
Big image