הצגת הלמידה: גל פלג

השתלמות pbl

מנקודה לנקודה

* המושג "שאלה פוריה" היה חדש לי....תחילה, התקשיתי לנסח שאלות....ובכל זאת, הצגתי אותו בפני תלמידיי....דרך התרגול איתם שיפרתי את המיומנות שלי....ומבחינת תלמידיי וההפקות- כל הפקה בחרה שאלה פוריה ואני ממש רואה כיצד כל מרכיבי ההפקה נוגעים בה, בצורה זו או אחרת....מחוסר ודעות ליישום.


* מבחינה אינטואיטיבית אני מיישמת בהוראתי חקר פעיל. מתן הפוקוס על כך עזר לי לתת לתלמידיי הנחיות ספציפיות יותר לקיום חקר פעיל: כיצד לאתר מידע- הפנייה למקורות והיכולת לברור מידע אמין. למזג את המידע וליצור הקשרים....מעשייה אינטואיטיבית לעשייה תבונית.

למצוא את הדרך

* להתחייב לזמנים. אני מבינה ויותר מכך מרגישה את הצורך ליצור ציר זמן, לחשוף אותו לתלמידים ולהתחייב אליו.

* תכנון תמהיל הערכה. קשור קשר ישיר לציר הזמן. גם הוא יוצר מחויבות והפעם להערכת התלמידים.


הקושי שלי עם שני ההיבטים האלה נעוץ בצוות בו אני עובדת. אני עובדת עם מורה אשר עובד באותה שיטה כבר שנים רבות ומאוד קשה לו לשנות את דרכיו- בעיקר בכל ההיבטים המחייבים תכנון מוקדם. כיוון שגם לי קשה "להתחייב" לתכנון שכזה אלא המקומות בהם אני צריכה למצוא את הדרך...


כדי למזער את הקושי שלי אני צריכה קודם כל להתמודד איתו. אני צריכה לשבת עם חברי לצוות בתחילת השנה ופשוט- לעשות.

pol?

הצגת הלמידה באופן פומבי מזמנת בעייני חוסר כנות ואידיאליזציה של התהליך. אני חושבת שההצגה עצמה יחד עם הרפלקציה האישית של כל תלמיד בהחלט מסכמת את התהליך.