Value-added learning

OEB2015

Big image

Hoe creëer je betrokkenheid op alle plekken van ons onderwijs? Het gaat erom op school niet alleen te laten zien dat kennis en vaardigheden de moeite waard zijn, ‘van betekenis zijn’, maar ze ook de ervaring mee te geven dat wat zij met die kennis en vaardigheden doen, ertoe doet. Dat studenten zelf van betekenis zijn en kunnen zijn.

Powerpoint

Data_gedreven_Onderwijs
Big image
Big image

200 studenten

Laat je meenemen en onderdompelen in een Live voorbeeld van een gepersonaliseerde onderwijs omgeving in ETO. Tweehonderd eerstejaars studenten op drie locaties, Zwolle, Harderwijk en Lelystad, 4 verschillende opleidingen, 2 verschillende niveau's, begeleiden in hun onderwijsproces aan de hand van LWP's, twixxen, trajectlijnen en werkprocessen. Met gebruik maken van data input en output. ETO als cockpit en talentvolontwikkelen als uitgangspunt. Onderwijs op verschillende locaties maar met de dezelfde aanpak en vormgeving. Synergie in tijd en kwaliteit.


Doormiddel van digitale ondersteuning het leerproces inzichtelijk en ondersteunend maken voor zowel de student en de docent. De student is eigenaar van het leerproces, docent is coach van dit proces. De LWP als voertuig van dit proces. De student uitdagen om boven zichzelf uit te stijgen.

Funnypants by verena & kiki
Uitwerking van de LWP Pedagogisch handelen, een creatieve presentatie van een antipest product. Door Verena van Dijk en Kiki Zwaferink. Dit liedje is zelf geschreven door Kiki & Verena. (eerste jaars Onderwijsassistent)

Het individuele leerplan (ILP)

Big image

Gebruik maken van digitale ondersteuning

Meld je aan voor de LWP

Klik op deze Link. Een voorbeeld van live verwerking van data.

Big image
Big image
Het doorbreken van traditionele klassen en werken met grotere groepen studenten. Teams van docenten en onderwijsondersteuners gaan uit van verschillen in tempo en niveau van leerlingen en bedienen hen op maat.
Big image
Big image
Big image
Instructie geven aan kleinere groepjes leerlingen binnen grotere units, het werken in teams en toepassing van digitaal leermateriaal waar groepjes leerlingen zelf mee kunnen werken. Voorbeeld 01 , voorbeeld02 en voorbeeld03
Mijn methodisch werkplan 2.0
Studenten maken onder begeleiding instructiefilmpjes waarin ze veel voorkomende vragen beantwoorden voor mede studenten. Docenten kunnen verwijzen naar de filmpjes voor extra uitleg, studenten kunnen elk moment instructies bekijken en elkaar leren om goed uit te leggen.

Studenten maken hun eigen instructie en verwerken dit digitaal, zie filmpje over wat is een portfolio.

Big Announcement
Verwerking van de opdracht en presentatie via een youtube-kanaal

Werkprocessen en competenties

In een rijk gevulde elektronische leeromgeving kunnen studenten zelf leren en experimenteren. Docenten hebben meer tijd voor het leerproces van de leerlingen.
Big image
Met videolessen kunnen studenten op verschillende locaties dezelfde lessen volgen. Docenten ontwerpen samen lessen zodat kleinere vakken toch onderwezen kunnen worden en maatwerk mogelijk is. Live te volgen via de LWP in ETO en achteraf via youtube te bekijken. Aansluitend kunnen de studenten feedback geven op de uitwerkingen en verwerken dit in de reflectie in ETO.
Big image

Feedback door medestudenten

Onderwijs betekenis geven doormiddel van kerntaken en werkprocessen. Door peer review studenten attenderen en stimuleren op dit denk en werkproces.

Studenten geven elkaar feedback en reflectie.

Big image
Big image
Geef feedback aan je medestudent

Feedback doormiddel van een app voor pc,tablet en smartphone (klik hier of scan QR)

Big image
Pedagogisch Handelen Uitwerking
Laat mij de feedback zien van mijn medestudenten

Een volledige uitwerking van de feedback. Input voor de reflectie in ETO

Geef inzicht in je producten (Upload deze of stuur een link)
Big image

Reflectie in ETO (een voorbeeld van een uitwerking van een student)

Welke vaardigheden heb ik geoefend? Hoe laat ik zien dat ik die vaardigheden bezit? Welke reacties krijg ik? Waar kan ik deze vaardigheid nog meer gebruiken?

Deze werkprocessen / vakvaardigheden heb ik toegepast tijdens dit project. Dit heb ik laten zien door een goed beeld te geven van onze activiteit. Ook hebben wij een correct en duidelijk plan van aanpak opgesteld. Wij hebben de jongere / kinderen niet een uitvoerende activiteit aangeboden, maar wel veel meer informatie gegeven over het pesten. Daarnaast hebben wij op een indirecte manier steun gegeven aan de kinderen die gepest worden of pester zijn. Wij hebben zoveel mogelijk informatie in de krant verwerkt, zodat de kinderen een beeld krijgen wat het vooral met de persoon doet die wordt gepest. • Pedagogisch Werk.13.KT1.WP2 Stelt een activiteitenprogramma op • Pedagogisch Werk.13.KT1.WP3 Maakt een plan van aanpak • Pedagogisch Werk.13.KT2.WP4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan • Pedagogisch Werk.13.KT2.WP5 Ondersteunt het kind/de jongere bij werk, scholing en vrije tijd
Big image

Leermeter

Vastlegging van het persoonlijke onderwijstraject.
Big image
Verduurzaming van het persoonlijk onderwijstraject doormiddel van een grafische weergave.
Big image
Big image
Big image