משרדי הממשלה

ייחודתיה של ירושלים

ירושלים-האם כל משרדי הממשלה נמצאים בירושלים ??

רב ממשרדי הממשלה נמצאים בירושלים.

הכנסת בירושלים

זו היא הכנסת בירושלים שם יושבים חברי הכנסת. הכנסת היא בית המחוקקים והנבחרים של מדינת ישראל.

בהיות ישראל דמוקרטיה פרלמנטית בוחרים אזרחי המדינה את נציגיהם בכנסת, והם אלה שממנים את הממשלה. שיטת הבחירות היא ארצית-יחסית, והאזרחים בוחרים ברשימות של המפלגות השונות. במערכת האיזונים שבין רשויות השלטון, הרשות המבצעת, הממשלה, אוספת את כוחה ואת סמכויותיה מהכנסת, וזו מפקחת עליה באופן שוטף. הרשות השוטפת, הכוללת את מערכת בתי המשפט, פועלת לפי החוקים שחוקקה הכנסת.

תפקידיה העיקריים של הכנסת הם קביעת הנורמות הנוהגות במדינה באמצעות חוקים ופיקוח על הממשלה באמצעים שונים העומדים לרשותה, ובהם אישו חקיקת נושאים, הצעות אי אמון, שאילתות דיונים ועוד. הדיונים השונים נערכים במליאה המחולקות לפי נושאים. עבודת הכנסת נעשית לפי חוקים שונים,תקנון הכנסת, או "הנוהג והנוהל המקובלים". לשם ביצוע תפקידיהם, נעזרים חברי הכנסת במחלקות ובבעלי תפקידים שונים הפועלים בכנסת.

מקום מושבה של הכנסת הוא במשכן הכנסת שבקריית הממשלה בגבעת רם אשר בבירת ישראל, ירושלים.

יושב ראש הכנסת הנוכחי הוא יולי אדלשטיין.

Big image

קריית הממשלה

קריית הממשלה הקרויה גם קריית בן-גוריון נמצאת בגבעת רם שבירושלים, ומהווה ריכוז של בנייני הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת במדינת ישראל. הקריה, הנמצאת בהקמה מתמשכת מאז שנות החמישים של המאה ה-20, מהווה היום חלק מרכזי מתוכנית הרחבה רחבת היקף המתוכננת לכלול בצד בנייני מוסדות השלטון של המדינה גם מבני תרבות לאומיים, אנדרטאות וסמלים לאומיים, ואזורי התכנסות ובילוי - תחת השם החדש קריית הלאום.
Big image

קריית הלאום

קריית הלאום , הוא מתחם בירושלים הכולל חלק נכבד ממוסדות השלטון של מדינת ישראל, והקמתו נמשכת לשם העברת יחידות ממשלתיות נוספות אליו.

שטחו של המתחם כולל את קריית הממשלה ע"ש דוד בן-גוריון, הכנסת , חורשת קריית הממשלה, גן סאקר, התחנה לחקר ציפורי ירושלים של החברה להגנת הטבע, גן מנורת הכנסת ולצדו גן הוורדים בית החייל בית יד לבנים, ומרכז תזמורת משטרת ישראל.

Big image

ממשלת ישראל

ממשלת ישראל היא הרשות המבצעת של מדינת ישראל. בראשה עומד ראש הממשלה, וחברים בה שרים, אשר בידי ראש הממשלה הסמכות למנותם (באישור הכנסת) ולפטרם. בידי ממשלת ישראל הסמכות ברוב ההיבטים הממלכתיים והציבוריים, והיא מייצגת את מדינת ישראל כלפי חוץ. מאז שנת 1968, מוסדרות בחירתה וכהונתה של הממשלה באמצעות חוק היסוד: הממשלה. השרים נושאים באחריות כלפי כל החלטות הממשלה ופעולותיה, והם אחראים להן, גם אם הן מנוגדות לדעתם.

Big image

מבנה הממשלה בישראל

ראש הממשלה- העומד בראש המדינה

הנשיא- תוארו של ראש הממשלה

ועוד חברי כנסת רבים בניהם שרים האחראים כל אחד על התפקיד שלו.

עוד על ירושלים