Veilige Publieke Taak ZHZ

Nieuwsbrief 2, April 2016

Week van de Veilige Publieke Taak

In de week van 11 t/m 15 april 2016 organiseert het Openbaar Ministerie de Week van de Veilige Publieke Taak. Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, openbaar vervoer, politie en gemeente geconfronteerd worden met agressie en geweld. Het OM komt op voor deze mensen als ze slachtoffer worden tijdens de uitoefening van hun werk. In de regio Rotterdam en Zuid-Holland Zuid zal later dit jaar een publiekscampagne gevoerd worden in samenwerking met OM, vervoersbedrijven, overheidsinstellingen, politie en zorginstellingen.


Is uw organisatie al bezig met Veilige Publieke Taak?

Samenwerking Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft met de projectorganisatie ZHZ samengewerkt aan een overeenkomst voor de afhandeling van VPT cases.

Meldingen van agressie en geweld die door de gemeenten aangeboden worden, zullen door team Nazorg van de gemeente Rotterdam worden gescreend op het al dan niet zijn van aangiftewaardig. Wanneer een zaak aangiftewaardig blijkt te zijn, kan het team zorgen voor de verdere afhandeling van de zaak.

Het voordeel is dat gemeenten niet zelf voorzieningen hoeven te organiseren om de juridische afhandeling en nazorg voor medewerkers te waarborgen.


Het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam, heeft ingestemd met de samenwerking.


Voor meer informatie kunt u contact op met John de Lange: jj.delange@rotterdam.nl

Terugkoppeling 2015:

Nieuwtjes

De Projectorganisatie heeft in 2015 afscheid genomen van één van de Bestuurlijke netwerkers.
Majola Boogmans heeft onze regio verlaten voor 's-Hertogenbosch en kon daardoor ook haar werk met de projectorganisatie niet voortzetten. Haar vervanger Rob Brekelmans introduceert zichzelf in deze nieuwsbrief.

Ambassadeursbijeenkomst

Op 28 september werd er een Ambassadeursbijeenkomst georganiseerd. De Regionale Ambulancevoorziening ZHZ was daarbij gastheer en presenteerde ook een boeiende demo over agressie tegen ambulancepersoneel. Ook gaf Hans Lesscher van het RIEC een presentatie.

Agressievrij werken

In Oktober 2015 is het programma Veilige Publieke Taak samengevoegd met het programma Agressievrij Werken. Agressievrij Werken richtte zich voorheen alleen op functionarissen in de zorg, maar werd hiermee uitgebreid tot alle functionarissen met een publieke functie. Het Expertisecentrum VPT is hiermee komen te vervallen. De nieuwe website voor informatie over Veilige Publieke Taak is nu: http://www.agressievrijwerk.nl/.

Toolkit Veilige Publieke Taak

Om gemeenten te helpen bij inbedden van Veilige Publieke Taak in hun organisatie, biedt de projectorganisatie een toolkit aan. Tijdens de vergaderingen van het RMT, hebben de gemeentesecretarissen een papieren versie van de toolkit gekregen. Deze kan bij de projectorganisatie worden ingeruild voor het echte exemplaar.

We hebben al van meerdere gemeenten een reactie ontvangen, maar nog niet van allemaal. Binnenkort worden de Toolkits verzonden. Laat ons weten wie de contactpersoon is voor VPT!

Klik hier voor de enquête!

Laat ons aub weten hoe je organisatie er voor staat.

Even voorstellen:

Bestuurlijke Netwerker

Rob Brekelmans

Agressie tegen mensen met een publieke taak wordt vaak normaal gevonden en is erg ingrijpend voor het slachtoffer, familie en collega's. Bovendien ondermijnt deze vorm van agressie het functioneren van de overheid. Voorkomen van agressie begint bij bewustwording en gedragsbeinvloeding. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan en zet ik mezelf graag voor in!

Projectondersteuning

Annetta Aret

Veilig je werk uit kunnen voeren moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Daarom is het zo belangrijk om Veilig Publieke Taak met zijn allen op te pakken en uit te dragen naar onze collega’s.

Agenda April 2016:

Bezoek ONS_D

Thursday, April 14th, 2pm

Spuiboulevard 500, Dordrecht, Netherlands

Na de Regionale Management Overleggen van de Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te hebben bezocht, gaan we nu langs in de Drechtsteden.

Contactgegevens

Wil je de projectorganisatie bereiken? Mail of bel ons gerust!