Ziekte van parkinson

Alles over de ziekte van parkinson

Wat is de ziekte van parkinson?

Bij de ziekte van Parkinson vermindert geleidelijk het aantal hersencellen dat dopamine maakt. Dopamine is een neurotransmitter (Neurotransmitters zijn dragers van informatie in zenuwbanen en geven informatie door van de ene zenuwcel naar de andere.
Ze bevinden zich in de uiteinden en aan het begin van zenuwbanen. Ze worden geactiveerd door elektrische signalen.) Je zou dopamine een ‘boodschapperstof’ kunnen noemen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet of niet goed doorgegeven. Het gebied waar hersencellen communiceren door dopamine wordt substantia nigra genoemd.

Bij de ziekte van Parkinson zijn er ook andere hersencellen en ‘boodschapperstoffen’ die minder goed gaan werken.

Het is niet precies bekend waarom de hersencellen die dopamine maken afsterven. Bij mensen die op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson krijgen kan erfelijkheid een rol spelen.

Verloop van de ziekte en symptomen


De ziekte van Parkinson begint vaak met verandering in de manier waarop je beweegt. De klachten beginnen meestal aan één kant. Een van de handen gaat bijvoorbeeld trillen. Later kunnen de klachten ook aan de andere kant ontstaan. De ziekte van Parkinson wordt in de loop van jaren geleidelijk erger, waarbij er verschillende klachten kunnen ontstaan:

· Hoe je beweegt: trillen, traagheid, minder bewegingen, stramheid, schuifelen, wankelen, moeilijk kunnen afremmen als u loopt, moeite met fietsen, moeite met schrijven (het handschrift wordt klein en kriebelig) minder uitdrukking in het gezicht (maskergezicht).

· Hoe je je voelt (stemming): depressief, verward, angstig, lusteloos.

· Hoe je je gedraagt: vergeetachtig (dementie), in de war, dingen horen of zien die er niet zijn, moeilijk af te remmen behoefte aan eten, winkelen, gokken of seks.

· Hoe je lichaam werkt: verstopping, verslikken, afvallen, kwijlen, plasproblemen, erectiestoornis, veel zweten, minder goed ruiken, duizeligheid.

· Hoe je slaapt: overdag vaak in slaap vallen, ’s nachts veel wakker worden en daarna moeilijk inslapen, nachtelijke onrust (krampen, rusteloze benen, moeilijk draaien, angst).


De behandeling


De behandeling van parkinson bestaat uit het verbeteren van de leefomstandigheden. De ziekte is niet te genezen. Het gaat er om, om de klachten te verminderen en de ziekte te remmen. De volgende medicatiemogelijkheden zijn:


- Dopamine laten innemen


- Levodopa. Dit is het sterkst werkzame medicijn. Dit medicijn zet zich om in dopamine. Je mag hierbij geen eiwitten innemen, vanwege de werking van de medicatie.


- Operatieve behandeling: Hierbij wordt een elektrode in de substantia nigra gebracht om het gebied elektrisch te kunnen stimuleren.

heeft u vragen?

u kunt contacht opnemen met ons opnemen:

tel: 0515-123456

mail: parkinsonvragen@hotmail.com