דוד בן גוריון

חקר מנהיגים ומנהיגות

המנהיג שלנו הוא:דוד בן גוריון

דוד בן גוריון