עליית יהודי תימן לארץ

נועם סופר עמית אברהם ונועה בן אבי

Big image

מקור השם על כנפי נשרים

המבצע נקרא 'על כנפי נשרים', בעקבות הפסוק 'ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי…' (שמות י"ט ד')

קליטת העלייה

מבצע על כנפי נשרים הוא כינוי למבצע העלאתם של יהודי תימן ויהודי עדן לארץ ישראל כחלק מעליות חיסול גלויות בשנים 1949-1950.
רובם הגיעו לעַדן ולמחנות שאורגנו שם בשבילם, למשל חלקם רוכזו במחנה שכונה בשם "גאולה"(הנמצא ליד עיר עדן). תוך זמן קצר התרכזו במחנה אלפי אנשים. את המסע הארוך אל המחנה העולים עשו ברגל או בחמורים או ברכב, כשהם חשופים למכשולים רבים בדרך, עייפות, שודדים ותשלומי מיסי מעבר במקומות שונים לאורך הדרך.
במאי 1949 עלה לשלטון בתימן אימאם חדש שהתיר ליהודים במדינה לעלות בישראל.

תפרוסת האוכלוסיה

עלייה באחוז התושבים הכפריים כתוצאה מהקמת כפרים רבים, עלייה באחוז התושבים בדרום ובצפון הארץ אם כי היחס לעומת המרכז לא השתנה הרבה כי ביישובים רבים היו מעט תושבים.

מבנה משפחתי וכלכלי

  • המבנה המשפחתי של העולים העולים מארצות האיסלאם היה משפחות מרובות ילדים והרבה קשישים ,רובם הגיעו בלי רכוש ואמצעי קיום .


תעסוקה : רמת ההשכלה נמוכה יחסית ולכן היה להם קשה למצוא עבודות

השלכות חברתיות וכלכליות

היה גידול באוכלוסיה ונבנו יישובים רבים . בנוסף הוקמו מפעלי תעשייה ומשקים חקלאיים.

התפתחו חיי תרבות והוקם צבא גדול .

השונות שבין העולים יצרה הרבה ניגודים בחברה ולחלקם גם הרגשת קיפוח .

הרבה עולים היו תלויים במוסדות השלטון שקבעו היכן יגורו והיכן יעבדו וכמה ירוויחו .

הרבה עולים לא יכלו לפרנס את משפחתם בכבוד והיו תלויים בילדיהם הצעירים שלמדו את השפה מהר.

מקום הקליטה

אחרי עלייתם סבלו העולים מתימן מקשיי דיור ופרנסה, ומניכור וניצול מצד האוכלוסייה הוותיקה שחייתה בארץ.

רבים מהם התיישבוו במושבות, עבדו במשקי האיכרים, הקימו שכונות משלהם וחיו בתנאים קשים ובצמצום.

שב אל אדמתי 5.wmv
Big image