נשיאי מדינת ישראל

שמעון פרס הנשיא התשיעי של מדינת ישראל קורל מרקוביץ

שמעון פרס נשיא התשיעי של מדינת ישראל