Ik ben niet anders, ik denk anders!

autisme bij kinderen

Wat is Autisme?

Autisme is een contactstoornis die zich vooral uit in beperkt sociaal gedrag. Bij autisme is er een beperkte emotionele wederkerigheid. Een autistisch kind heeft grote moeite om zich in te leven in een ander. Ook kan een autistisch kind gevoelens moeilijk plaatsen, daardoor heeft het autistische kind moeite zich te uiten en laat het ook non-verbaal weinig zien. Een kind met autisme legt weinig contact. Een kind met een vorm van autisme zal niet snel iemand aankijken in de ogen en richt zich sterk op vertrouwde personen of situaties. Veranderingen zijn heel moeilijk voor ze om mee om te gaan. Er zijn verschillende vormen van autisme, die in meer of mindere mate voor problemen bij kinderen kunnen zorgen. Vaak wordt er gesproken over een stoornis in het autistisch spectrum. Hoewel een kind met een vorm van autisme vaak tegen veel problemen aanloopt, heeft het vaak ook veel fijne en positieve kanten.

Autisme in het dagelijks leven

Een kind met autisme is erg op zichzelf gericht. Hij onderzoekt en verkent de omgeving niet goed uit zichzelf. Ook vermijdt hij oogcontact met anderen. Doordat het contact met mensen zo moeizaam gaat, komt ook de hechting met de opvoeders niet goed, of erg traag op gang. Zo duurt het bijvoorbeeld lang voordat het kind voor het eerst glimlacht. Een ander kenmerk kan zijn dat het kind niet of slecht reageert op knuffelen met de ouders of zal het niet zo snel zijn armen uitsteken als hij uit de wieg gehaald wordt. Ook zal een kind met autisme niet snel troost zoeken als hij gevallen is of op mama afrennen als hij thuis komt. Dit is voor ouders vaak erg frustrerend en pijnlijk. Het contact met leeftijdsgenootjes gaat vaak ook niet vanzelf. De kinderen vallen op doordat ze vaak alleen spelen, of in het spel met anderen vaak compleet hun eigen gang gaan, waarbij het lijkt alsof ze de anderen eigenlijk niet opmerken.


De ontwikkeling

De ontwikkeling van een normaal kind verloopt over het algemeen soepel en voorspelbaar. Bij kinderen met autisme is dit anders. De ontwikkeling op bepaalde gebieden kunnen nog wel eens met horten en stoten verlopen. Sprints worden afgewisseld met perioden van stilstand. Wel is het zo dat het kind zich blijft ontwikkelen en dat de verschillende vaardigheden wel degelijk tot ontwikkeling komen. Soms worden daarbij fases overgeslagen. In sommige gevallen is het mogelijk dat kinderen die al iets geleerd hebben, die taalvaardigheden weer verliezen. Dat is vooral het geval bij laagfunctionerende autisten.

Cognitieve ontwikkeling
Ongeveer 70% van alle autisten functioneren op een verstandelijk gehandicapt niveau. Zij hebben dan dus een dubbele handicap. Andere kinderen met autisme blijken wel begaafd te zijn. Hierbij kun je denken aan gevoeligheid voor muziek, gigantisch goed legpuzzels kunnen maken of een super goed geheugen hebben voor getallenreeksen, speciale gebeurtenissen of details van situaties die ze hebben meegemaakt. Kinderen met autisme hebben meestal een redelijk goed ruimtelijk inzicht. Op taalgebieden scoren zij vaak een stuk lager.


Omgang met Autisme

◊ Gebruik concrete taal voor kinderen met autisme.

◊ Gebruik korte zinnen, en babbel niet.

◊ Hou er rekening mee dat het kind vaak maar één ding tegelijk kan.

◊ Wees juist zakelijk in plaats van emotioneel en vermijd discussies.

◊ Stel concrete vragen en wees geduldig bij het krijgen van een antwoord, dit duurt soms nameljk wat langer.

◊ Wees voorspelbaar en geef veranderingen optijd aan.

◊ Communiceer met één ding tegelijk.

◊ Wees altijd zo duidelijk mogelijk en maak gebruik van regels.

◊ Verwacht geen reactie op non-verbale communicatie van jouw kant.

◊ Straffen heeft geen zin, ze begrijpen namelijk niet waarom. Door duidelijke afspraken en regels zal het vanzelf al goed gaan, want deze kinderen kunnen zich daar goed aan houden.

◊ Als je kind boos is, zorg dan voor dat hij afleiding krijgt om weer tot rust te komen. Praat er op een later moment met hem over. Discussies en emoties hierin mengen heeft geen zin.