גוף המכתב

המכתב

גוף המכתב

בגוף המכתב כדאי שיהיה את החלקים הללו:

א. תיאור התופעה, האירוע, המצב. לדוגמה: הרקע להצעה\ לבקשה\ להתנצלות\ לתלונה.

ב. השפעת האירוע\ התופעה- מסבירים איך האירוע משפיע עליי אישית או מה השלכותיו החברתיות.

ג. מביעים את הבקשה\ הדרישה\ ההמלצה\ ההתנצלות וכדומה.


המכתב הרשמי צריך להיות ענייני, ברור ומדויק, כדי להשיג את המטרה שלו. יש לציין את שם הנמען ואת תפקידו בצורה מדויקת, ולבסוף את שם המוען ואת פרטיו. בסוף המכתב מודים את הטיפול בנושא.

דוגמה:

Big image

פעילות

להשלים את גוף המכתב במכתב הגדול