EXAMEN MILLORA DE NOTA

dimarts 16 de juny de 2015

Part de física

L'examen consta d'una part de física que és independent de la química.

Química

Per altra banda, hi haurà una sèrie de preguntes de química.